DIRIGENTEN

Gråzone

ORKESTRET

     

1 ORKESTRETS STANDARD OG ARBEJDSVILKÅR

 

1 ORKESTRETS STANDARD OG ARBEJDSVILKÅR

Har ansvaret for orkestrets tekniske og musikalske linje/standard

Nogle dirigenter er involveret i etablering af orkester samt de første års praktiske og organisatoriske forhold

Skal drage omsorg for at dirigenten (den kunstneriske leder), har optimale arbejdsvilkår (under hensyntagen til økonomi og formål m.m.)

     

2 PRØVE- OG KONCERTARBEJDE

 

2 PRØVE- OG KONCERTARBEJDE

Gennemførelse af nødvendigt prøvearbejde herunder beslutning om antal prøver

Nogle dirigenter må vedholdende oplære orkestret i at tage ansvar for praktiske forhold

Yde praktisk bistand i forbindelse med prøver, koncerter og turneer herunder lys, varme, stole, nodestativer, nøgler, scene, podium m.m.

Vetoret vedr. vicedirigent og koncertmestre

   

Direktion af koncerter

   

Direktion af turneer

   

Direktion af ekstra-/gruppeprøver eller vetoret på valg af instruktører

   

Direktion af generalprøver

   

Indstudering af evt. specialprojekter

   

Opvarmning og stemning af orkestret

Nogle orkestre ”kan selv” og skal opmuntres/oplæres dertil (evt. via koncertmestre)

 

Vetoret vedr. valg af konferencier

   

Sparringspartner og godkendelse af koncertprogrammer, CD-omslag og tekster

   
     

3 REPERTOIRE

   

Udarbejdelse af repertoire til koncerter, turneer m.m.

Nogle orkestre har aktive og kompetente repertoireudvalg der kan inspirere

 

Dirigent har vetoret ved ønsker om værk på repertoiret

   

Godkendelse af større PR-tiltag, der har konsekvens for dirigent

   
     

4. MØDER, BESTYRELSE M.M.

 

4 MØDER, BESTYRELSE M.M.

Har adgang til bestyrelses- og musik/repertoireudvalgsmøder

 

Har ansvar for orkesterindkøbte instrumenter, noder (node-regissør), aftenskole(leder), økonomi (kasserer), ansøgninger, kontaktperson til dirigent m.m.

     

5.
OPTAGELSESPRØVER

 

5 OPTAGELSESPRØVER

Har adgang til prøveudvalgs optagelsesprøver

 

Bestyrelsen organiserer disse og kommunikerer med musikere

Har vetoret vedr. indstilling til optagelse

   
     

6. PLADEINDSPILNING

 

6. PLADEINDSPILNING

Medindflydelse og vetoret på CD/DVD´s repertoire, profil og tekster

 

Bestyrelsen organiserer alt praktisk, etablerer budget og financiering samt salgskanaler

     

7. FORSIKRING

 

7 FORSIKRING

Fritidsulykkesforsikring, der grænser op til erhvervsudøvelse.

Evt. helgardere med heltidsulykkesforssikring

 

Holde dirigenten forsikret i forbindelse med prøver, koncerter og turneer m.m.

     

8. PSYKOLOGI OG LEDELSE

   

Lede, inspirere, opfølge, begejstre, forføre

   
    (C) Steen Finsen