Udkast til samarbejdsaftale mellem dirigent og orkester