Vidste du,
  • at høreskader er en ny folkesygdom som kan ramme alle - også unge
  • at cirka 800.000 danskere er ramt af hørenedsættelse
  • at hørenedsættelse kan give både fysiske og psykiske følgeskader
  • at mange høreskader kan forebygges
  • MUSIK & UNGDOM - en af medlemmerne i AKKS - afholdt for nylig et temamødet med titlen: Din hørelse er vigtig - pas godt på den
Mødet blev afholdt på Musikhøjskolen på Frederiksberg med foredrag af en ph.d.studerende i tinnitus og hyperacusis (lydoverfølsomhed) Susanne Nemholt, en musiker med nedsat hørelse som samtidig er ansat i Dansk Musiker Forbund Torben Kruse, en musiker med tinnitus Tobias Stenkjær, og en repræsentant fra Audiovox, der laver høreværn.

Hørelsen bliver langsomt dårligere, når man udsættes for støj. Da skaden sker gradvist, mærker man det ikke i starten.

Tinnitus - en af mange høreproblemer - er ikke en sygdom, men et symptom der kan opstå midlertidigt eller opleves permanent. Tinnitus kan medføre koncentrationsbesvær, irritation og nervøsitet m.m. Hvordan tinnitus opleves kan du læse mere om i nedenstående AKKS-artikel.

Et høreværn kan være en løsning ved høje lydtryk, men "hvem tænker på en pensionsopsparing som 17-årig?" som det blev sagt fra panelet.

Sunde lyttevaner er at skrue ned for lydstyrken, ikke lytte for længe og holde lyttepauser.

Nye hjælpemidler for musikudøvere er IN-EAR-høretelefoner - in-ear-monitor-system - som gør det muligt selv at regulere lydstyrken. Det kendte X-Faktor-orkester, The X Orchestra, anvender disse. Denne løsning gør det også muligt for bands at øve i det 'Det Lydløse Øvelokale'. Lyden her er klar, man kan høre de andre tydeligt, man oplever god balance mellem musikerne, og man kan høre hvor dårligt man selv spiller!

Hvordan bliver jeg opmærksom på eventuel nedsat hørelse? Hvis det er svært at skelne stemmer i større forsamlinger, man får hentydninger fra sine omgivelser, siger "hva?" ofte, undgår sociale sammenkomster, så er der en advarselslampe der blinker!

Du kan få undersøgt din hørelse hos ørelægen - uden henvisning fra praktiserende læge.

Læs mere:

Fra DMF her

Se også Audiovox hjemmeside

Og en liste over høreinstitutioner her

Tekst: Steen Finsen

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login