Den musikalske professionelle fødekæde i Danmark har et vigtigt led. Det er Tivoli-Garden, der har lagt grund til en perlerække af kunstneriske karrierer. Uffe Savery og Morten Friis, Chris Minh Doky, Jan Glæsel, Nikolaj Lie Kaas, Jeppe Kaas og Michael Bojesen, hører til dem, der som børn bar Tivoli-Gardens bjørneskindshuer, røde jakker og hvide bukser og truttede og trommede sig gennem havens grusgange til glæde for Tivolis gæster.

Tivoli-Garden, lilleputmilitær  

Tivoli-Garden – ”det lilliputiske Millitair” blev Tivoli-Garden kaldt, da den blev stiftet som verdens første ungdomsgarde i 1844. Dengang besluttede Tivolis grundlægger, Georg Carstensen, at give sig selv en Tivoli-Garde i fødselsdagsgave til Tivolis anden sæson. Og sådan blev det.

Piger kom med

Men i 2015 skete der noget nyt. Godt 100 år efter at kvinderne fik stemmeret, fik pigerne endelig lov til at søge optagelse i Tivoli-Garden. Det ville have været utænkeligt i 1844, at piger kunne optræde i Tivolis miniputhær.

Talentskoler i musik

For Tivoli er det vigtigt at styrke vækstlaget inden for musik.

“Det har naturligvis fordoblet Tivoli-Gardens rekrutteringsgrundlag, at pigerne nu kan søge ind, og det hjælper selvklart den kunstneriske kvalitet godt på vej. Vi ser det som en helt naturlig og positiv udvikling, at Tivoli-Garden nu er for både piger og drenge” siger Lars Søgaard, som er leder af Tivoli-Garden.

Amalie på 12 spiller valdhorn og blev optaget i Tivoli-Garden i 2015:

“Det bedste ved Tivoli-Garden er de gode venskaber du knytter og mange af melodierne er rigtig gode. Og så får man selvdisciplin”.

Og netop selvdisciplinen er et krav der stilles til de unge musikere i en af de bedste danske musikskoler. 100 børn og unge marcherer i øjeblikket med i Gardens parader. De modtager året rundt undervisning af høj klasse, varetaget af konservatorieuddannede musiklærere og udøvende musikere.

Ligesom Tivoli er Tivoli-Garden kendt over store dele af verden. Tivoli-Garden rejser jævnligt udenlands for at repræsentere Tivoli og Danmark med musik og parader.

Når julesneen daler blidt og når solen står højt om sommeren, hører vi piber og trommer og glad musik rundt i haven.

Tekst: Ulla Abildgaard og Steen Finsen

Fotos: Tivoli-Garden

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login