kort1
I forbindelse med møder i Nordisk Råd har formand/ordförande Patrik Karlsson udarbejdet en PowerPoint-
præsentation om Musik i Norden - MIN.

Heri gennemgås de vigtigste hovedpunkter fx
- hvem er vi
- hvad er MINs formål/uppgift
- hvad gör vi
- MINs önskemål
- lidt om den kommende Årets Sangdag i Norden

Se præsentationen her: http://musikinorden.dk/index.php/bibliotek