Folketingets kulturudvalg afholdt den 2. maj 2018 i Landstingsalen på Christiansborg en åben høring om musikskolerne.

Mødet tog udgangspunkt Musikskoletænketankens rapport: Perspektiver for fremtiden og aktuelle indsatsområder for musik- og kulturskolerne.

Der var inviteret forskellige oplægsholdere fra musikskolerne og kulturchefer i Danmark. Holdninger fra udvalgspolitikere, oplægsholdere og salen kom vejen rundt fx
- der bør være et forpligtende samarbejde mellem grundskolen og musikskolen
- kun 10 % børn anvender musikskolerne - og kun fra de bedre bemidlede hjem
- musik samler forældre, landsby, bedsteforældre
- den sociale dimension er vigtig
- vi har en kulturbærende rolle
- kulturskolen er et lokalt kreativt kraftcenter

Kulturministeren nævnte, at musikken, kunsten og kulturen er vigtige, og skal ikke måles i regneark.

Det er vigtigt, at musikskolerne leverer musikere til amatørmusiklivet, og heldigvis blev dette nævnt af et par talere.

Det er ogå uhyre vigtigt at musikskolerne kender orkestre og kor i deres område, som deres elever kan fortsætte i, og at orkestrene/korene omvendt gør sig kendte i musikskolerne helt ind på kontoret. Vi orkesterdirigenter bør sige dette overalt.

Læs mere:
Musikskoletænketankens rapport
Optagelse af høring - lyt/se

Tekst: Steen Finsen
medle2

Som medlem får du bl.a: 
 • Tilbud om uddannelse, efter-
  uddannelse og videreuddannelse
 • Aktuelle og relevante nyheder
  om musiklivet
 • Kunstnerisk, faglig og pædagogisk
  udvikling
 • Adgang til viden, links, bibliotek,
  videoer med dirigenter m.m.
 • Derudover er du med til at støtte
  amatørmusiklivet i DK og Norden
 • Kursusafgift: 500 kr. for medlemmer
  – 700 kr. for ikke-medlemmer

Dirigentbanken

Søg en dirigent! - Søg et orkester!

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver -  skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

facebook


QR DO
paukeBestyrelses login