Folketingets kulturudvalg afholdt den 2. maj 2018 i Landstingsalen på Christiansborg en åben høring om musikskolerne.

Mødet tog udgangspunkt Musikskoletænketankens rapport: Perspektiver for fremtiden og aktuelle indsatsområder for musik- og kulturskolerne.

Der var inviteret forskellige oplægsholdere fra musikskolerne og kulturchefer i Danmark. Holdninger fra udvalgspolitikere, oplægsholdere og salen kom vejen rundt fx
- der bør være et forpligtende samarbejde mellem grundskolen og musikskolen
- kun 10 % børn anvender musikskolerne - og kun fra de bedre bemidlede hjem
- musik samler forældre, landsby, bedsteforældre
- den sociale dimension er vigtig
- vi har en kulturbærende rolle
- kulturskolen er et lokalt kreativt kraftcenter

Kulturministeren nævnte, at musikken, kunsten og kulturen er vigtige, og skal ikke måles i regneark.

Det er vigtigt, at musikskolerne leverer musikere til amatørmusiklivet, og heldigvis blev dette nævnt af et par talere.

Det er ogå uhyre vigtigt at musikskolerne kender orkestre og kor i deres område, som deres elever kan fortsætte i, og at orkestrene/korene omvendt gør sig kendte i musikskolerne helt ind på kontoret. Vi orkesterdirigenter bør sige dette overalt.

Læs mere:
Musikskoletænketankens rapport
Optagelse af høring - lyt/se

Tekst: Steen Finsen