svenskblåSvensk Blåsmusikfestival 20 år

Også i år afholdtes Svensk Blåsmusikfestival. Det var i Linköping den 13.-16. september 2018, og festivalen spredte sig over hele byen. Linköping ligger i Östergötland, som er kendt for at have et meget rigt blåsmusikliv. Der var mange aktiviteter i Linköping Konsert & Kongress hus, som med sin store koncertsal og mange mindre lokaler, cafeer etc. er velegnet som base for et sådant stort arrangement. Der var koncerter i salen, torvekoncerter, parader/bymarcher, stort Tattoo i Linköping Saab Arena med mange garder, som viste hvad de kunne, og koncert i Domkirken.

Der var også Svenska Mästerskab for Blåorkestrar. Årets svenska mester 2018 i denne kategori (harmoniorkester, symphonic band, wind ensemble) blev det mycket velspillende Uppsala Blåsarsymfoniker.


svenskblå1  Vores nordiske orkesterunion
  NOMUs styrelse afholdt møder ved
  samme lejlighed, og var meget
  imponeret over det store
  arrangement og den høje svenskblå2
  musikalske kvalitet. Disse arrangementer har stor betydning for amatørmusiklivet, og er en stor inspiration for kommende gene-rationer af musikere. Der var også mange gode dirigentpræstationer. Og deltagelsen af flere profes-sionelle orkestre ved koncerter viser et godt samarbejde, og respekt for den musikalske fødekæde.

Svensk Blåsmusikfestival 2019 afholdes den 13.-15. september, og det bliver igen Linköping som værtsby.

Læs mere: Svensk Blåsmusikfestival

Tekst: Steen Finsen
Fotos: Heini Nygaard, FO

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login