På AKKS´ forskningskonference den 29.9.2018 i Vartov i København blev der sat spot på amatørmusikkens emne til at fremme well-being hos udøverne. Der er nu udkommet et webmagasin (se nederst i artiklen) fra konferencen, der udover offentliggørelsen af rapportsamlingen over udført forskning, også havde en række forskere som gæstetalere. Her nogle få uddrag:

Professor emeritus Even Ruud ved Oslo Universitet ridsede fire hovedområder op, hvor aktiv musikudøvelse kan bidrage til helbred og livskvalitet:
• Vitalitet og følelser
• Mestring og ”empowerment”
• Fællesskab og samhørighed
• Mening og livshåb

Professor emeritus Töres Theorell, Karolinska Instituttet i Stockholm talte om, at forsøg har vist, at blodgennemstrømningen i blodårerne øges, når man lytter til ”glad” musik, mens den svækkes, hvis man lytter til urolig musik.

Stephanie Pitts, professor ved Department of Music, University of Sheffield i England, fortalte om et forskningsprojekt med fokus på amatørmusikkens betydning i lokalsamfundet.

Analysen ”Making music, making communities: An exploratory study of the impact of amateur musical groups on their localities in the UK” er kommet til verden i samarbejde med organisationen Making Music, Storbritanniens nationale sammenslutning af frivillige musikalske grupper. Analysen ser på både det udbytte, de enkelte deltagere får af at synge og spille sammen med andre i etablerede sammenhænge, og hvordan det gavner lokalsamfundet.Der findes omkring 12.000 amatørgrupper/kor med flere end 1,6 mio. aktive medlemmer. Ude omkring i lokalsamfundene spiller disse mange musikalske aktiviteter en stor rolle, viser Stephanie Pitts´ forskning.

Skaber samhørighed
Stephanie Pitts forklarede, at amatørmusikken bidrager positivt til det omliggende samfund på flere måder:
• Amatørmusikgrupper befinder sig midt i lokalsamfundet, de øver, giver koncerter og skaber aktivitet og samhørighed.
• De kan støttes af eller generere indkomst til lokale virksomheder.
• De er med til at opmuntre den næste generation af musikere og publikum og kan have en uddannelsesmæssig betydning for børn og unge.
• De er med til at skabe forbindelser på tværs og kan have positiv effekt på velgørenhedsarbejde i lokalsamfundet.

Lidt at tænke over, når vi som dirigent står foran et ensemble eller et orkester.

Læs webmagasinet her

Tekst: Steen Finsen
27.12.2018

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login