SKOLEORKESTRE HAR STOR BETYDNING FOR DE UNGE NU OG SENERE I LIVET!

Vores nordiske paraply for orkesterorganisationer NOMU satte spotlight på skoleorkestrene ved en konference i København de 16. marts 2019. Skoleorkestre er meget vigtige både for børn, men også for miljøet, atmosfæren og integrationen på skolerne.

Hvordan går det i de forskellige nordiske lande? Hvordan starter man et skoleorkester op? Skal alle børn spille eller skal de testes og de bedste udvælges? Hvordan bliver man en god skoleorkesterdirigent? Det er vigtigt at betragte musik, for musikkens egen skyld - at det er godt for andre fag fx matematik og sprog er et biprodukt! Hvad kan man tilbyde de unge klassetrin og hvad til de højere klassetrin?

Mange spørgsmål blev diskuteret - mange erfaringer blev præsenteret af de forskellige nordiske landes talere.

En ting er helt sikkert: Der er en kæmpe mangel på orkestre, ensembler og bands på skolerne, og et stort potentiale for udvikling heraf.

Læs webmagasin fra konferencen klik her.
 
Tekst: Steen Finsen
Foto: Musikskoledage i Tivoli

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login