Den 17. marts afholdte Musik & Ungdom i samarbejde med DR Musikariet den store årlige Orkesterfestival i DRs Koncerthus. Her deltog 9 ungdomssymfoniorkestre og et stort antal mindre ensembler fordelt på 4 scener med en koncert hver time.

Hvor man end gik var atmosfæren fyldt med lækre triller og forsiringer, flotte ornamenteringer, fede riffs, stærk rytmik, skønne melodiske fraseringer og dejligt engageret sammenspil.

Hvert år er der et gennemgående tema, og i år var valget faldet på valdhornet. Orkesterfestivalen blev åbnet med en tale af DRs kulturdirektør, og en hornfanfare komponeret af Mogens Andresen udført af 50 valdhornspillere.

På alle scener var der veloplagte konferenciers, der introducerede orkestrene og værkerne, og overalt mødte man glade værter og crew, der fik alt til at fungere, og som skabte gode rammer.

Orkestrene havde alle størrelser – fra 5 til 75 – så der var stor spændvidde. Også i genrer fra verdensmusik, Big Band til musical- og klassisk musik. Og repertoiret spændte fra Tango Jalousie, Den lille elefant over Händels Fyrværkerimusik og De fire årstider til Gustav Holst´ Planeterne. Og selvfølgelig var der valdhorn-masterclasses i anledning af årets tema. Alle havde øvet sig op til festivalen og spilleglæden lyste ud af alle. Der var børn, unge, forældre og bedsteforældre. Og der var mange børnelegesteder, hvor børnene følte sig hjemme.
Orkesterfestival 2019 1

Dagen viste at amatørmusikken lever og sprudler, og næste år udvides Orkesterfestivalen til 2 dage, og afholdes den 7.- 8. marts 2020. Følg Orkesterfestivalen på dens egen hjemmeside: www.orkesterfestivalen.dk


Tekst: Steen Finsen

Fotos: Perry Göransson
4.6.2019

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login