I behageligt vejr – undtagen lørdagens vilde skybrud – mødte over 30.000 besøgende hver dag op til de mange debatter og events. Fredag toppede med 45.000 besøgende i Allinge. Byen er meget velegnet til at være vært for Folkemødet med sine mange moler, gader og grønne områder.

Hovedtemaet for Folkemødet i år var FNs 17 verdensmål. Mange debatter tog derfor nogle af disse mål med i deres diskussioner. Der deltog næsten alle tænkelige organisationer, og samtlige partier havde deres eget telt.

I år var AKKS pga. folketingsvalget og andre prioriteringer kun med på en “lytter” til flest mulige kulturdebatter. Når man går gennem Folkemødet skal man dog lede længe efter kulturen, og i valgkampen og det seneste samarbejdspapir mellem de røde partier, er kulturen da heller ikke omtalt.

Men lidt blev der diskuteret og her er nogle nedslag fra de forskellige debatter:

 • værdipolitikken har stjålet kulturpolitikken
 • kunsten kan bidrage til samfundsudviklingen
 • museerne har haft fremgang de sidste 10 år
 • kulturens rolle: Hvem er vi egentlig?
 • kommunerne har kidnappet kulturen (biblioteker, kulturhuse), men er ikke gode til vækstlaget
 • vi bør have 2030-mål for kulturen
 • kultur- og undervisningsministerierne må arbejde sammen
 • kulturjournalistikken skal fremmes
 • hvor ligger kulturen i hierarkiet?
 • kulturjournalistik er ikke så dyb/kritisk som politisk eller erhvervs-journalistik
 • Danmarks første kulturminister Julius Bomholt sagde i 1961, at ‘det ikke skal være pengepungen, der afgør om man møder kultur’
 • hovedopskriften er at børn møder kultur tidligst muligt (børnehaver)
 • omprioriteringsbidraget skal fjernes
 • folkeoplysning, højskoler, andelsbevægelse skal gøres ‘grøn’
Flere nævnte at der skal ikke støttes, men investeres i kultur. Man støtter heller ikke hospitaler eller veje!

Foto 1 Folketmødet 2019

I skrivende stund er en ny regering på vej, og AKKS var så heldig at tale lidt med Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen. Han ønsker en vision for hele kulturen og delvisioner for forskellige områder. Det kan vi jo håbe betyder, at amatørkulturen får sit vigtige pejlemærke.
 
Folkemødet på Bornholm afholdes hvert år i uge 24.

Læs mere om verdensmålene her

Tekst og fotos: Steen Finsen
14.7.2019

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login