Tivoli Garden marcherer maj 2019 scaleret
Tivoli-Garden har travlt i 2019. Jubilæumsåret begyndte med en Nytårskur i Tivolis Koncertsal i januar, hvor også nyheden om Tivoli Musikskole, der er åben for alle, blev offentliggjort. Foruden de ugentlige parader og Plæne-koncerter optræder Tivoli-Garden tre gange i Tivolis Koncertsal: 13. maj, 13. juni og så den store jubilæumskoncert den 17. august. Den 31. august, Georg Carstensens fødselsdag, gik Den Kongelige Livgarde, Tivoli-Garden og ’veteraner’ fra Tivoli-Garden i parade fra Rosenborg til Tivoli.

Tivoli-Gardens historie begynder i 1844, hvor en flok drenge engageres af Tivolis stifter, Georg Carstensen, til at fungere som æresvagt på særlige festdage.

Musikken kom først rigtigt ind i Tivoli-Garden i 1909, hvor der var 11 musikere. I dag tæller Tivoli-Garden 94 børn og unge i alderen 8 – 16 år. Tivoli-Garden optræder med parader og koncerter i Tivoli og deltager også i andre arrangementer i og uden for Haven. Med jævne mellemrum optræder Garden med tattoo-opvisning i ind- og udland.

Tivoli-Garden tilbyder børn en meget god uddannelse inden for slagtøj og blæseinstrumenter. En del af de børn og unge, der spiller i Tivoli-Garden fortsætter som professionelle i musikverdenen, og selv de, der ikke gør, lærer noget vigtigt om holdspil, engagement og fokus, fordi hver enkelt Tivoli-garder udfylder en vigtig og uundværlig rolle i helheden. Nok består Tivoli-Garden af unge amatører, men de arbejder på professionelle præmisser. Nu skal flere børn have glæde af Tivoli-Gardens erfaringer med musikundervisning.

Tivoli Verdens ældste ungdomsgarder fylder 175 årUnderdirektør for Kultur i Tivoli, Frederik Wiedemann, begrunder tiltaget: ”Der findes gode, specialiserede tilbud til børn, der gerne tidligt vil lære sang eller violin på højt niveau, for eksempel sangskolen Sankt Annæ Gymnasium og Suzuki Instituttet. Men tilsvarende tilbud findes ikke for slagtøj og blæseinstrumenter. Derfor laver Tivoli nu en musikskole med dette fokus, som trækker på erfaringer og undervisningsmetoder fra Tivoli-Garden, hvor børnene både har det sjovt og lærer en masse, som de kan få glæde af resten af livet.”  

Det er i Tivoli-Gardens regi, at Tivoli Musikskole nu åbner med holdundervisning i rytme, stomp, sang og bevægelse, både for små og lidt ældre børn. Sjov, fællesskab, musikalitet og kropslighed er nøgleord for undervisningen i Musikskolen. Med sit udspring i Tivoli-Garden er det naturligt, at Musikskolen tilbyder undervisning i de samme instrumenter som Garden: slagtøj, træ- og messingblæsere. Indtil Tivoli Huset står færdigt i slutningen af 2020 bliver der undervist i Tivoli-Gardens ’kaserne’ i H. C. Andersen Slottet eller i andre af Tivolis mange lokaler.  

I mange år har Tivoli-Garden kun været for drenge, men fortiden er afløst af nye tider. Pigerne kom med i 2015. Det skete godt 100 år efter at kvinderne fik stemmeret, at pigerne endelig fik lov til at søge optagelse i Tivoli-Garden. Det ville have været utænkeligt i 1844, at piger kunne optræde i Tivolis miniputhær. - ”det lilliputiske Millitair” som Tivoli-Garden blev kaldt dengang.

Den musikalske fødekæde eller det musikalske økosystem i Danmark har i Tivoli-Garden en af mange vigtige rugekasser for musikalsk udvikling. Det er Tivoli-Tivoli Jul i Tivoli 2018Garden, der har lagt grund til en perlerække af kunstneriske karrierer bl.a. Uffe Savery og Morten Friis, Chris Minh Doky, Jan Glæsel, Nikolaj Lie Kaas, og Michael Bojesen. Som børn bar de Tivoli-Gardens bjørneskindshuer, røde jakker og hvide bukser og truttede og trommede sig gennem havens grusgange
til glæde for Tivolis gæster. 

Tekst: Tivoli/Ellen Dahl bearbejdet af Steen Finsen
Fotos: Tivoli og Patrik Karlsson

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke



valdhorn




DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
pauke



Bestyrelses login