Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar! Sådan lød invitationen til en af mange aktiviteter i Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019 i Linköping. Hele byen var aktiv - der var Brass Band koncert i domkirken, harmoniorkesterkoncerter, Massed Band koncert og musikgudstjenester, Sveriges-mesterskaber for harmoniorkestre, bymarcher og tattoo. Over 1100 musikere (i alle aldre) og 35 orkestre deltog. Et særkende ved den svenske blæseorkester-tradition er de mange nationale organisationer, der har orkestre.

Orkestrene kommer fra op til flere religiøse foreninger, ungdomsforeninger, den svenske orkesterforening. Og der er et frugtbart samarbejde med militærorkestrene, der optræder beredvilligt og holder koncert det bedste de har lært.

Kvaliteten var høj og viser at Sverige har et godt musikalsk økosystem.
 
Danske Orkesterdirigenters bestyrelsesmedlem Lennart Blak Jensen, som også er Hjemmeværnsorkestrenes øverste leder, var dommer ved konkurrencerne.
 
Resultaterne fra mesterskaberne kan læses HER

Steen Finsen var samtidig med Blåsfestivalen også til møder i Musik i Norden, MIN, som er en paraply over nationale orkester- og kororganisationer. DO er medlem af MIN.
 
Blåsfestivalen bød også på muntre indslag fx et cykelorkester:


En indrykket annonce i festivalavisen fra musikkonservatoriet i Stockholm, Kungliga Musikaliska Akademien, har overskriften:

Blåsmusiken - ett fundament i svensk musikliv!

Lad os også se dette i Danmark!
 
Foto side 1: Patrik Karlsson
Foto side 2 øverst: Patrik Karlsson
Foto side 2 nederst: Steen Finsen
Tekst: Steen Finsen

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login