team 386673 340Amatørmusik Danmark er en ny sammenslutning stiftet i Odense den
22.9.2019 af en stor kreds af amatørmusikorganisationer i Danmark.

Som medlemmer af Amatørmusik Danmark kan optages landsdækkende organisationer, hvis formål er at arbejde med og for aktive amatørmusikere. Mange af organisationerne har indtil nu været medlem af AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd. AKKS skal fremover koncentrere sig om det overordnede arbejde for hele amatørkulturen. Her ønsker fx amatørteatrene at være med.

Amatørmusik Danmarks formål er:
1. At fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer.
2. At fremme interessen for aktiv musikudøvelse.
3. At fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og samfundsmæssige betydning.
4. At repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i det kommende AKKS.

Til bestyrelsen i Amatørmusik Danmark valgtes:
Lone Ebbesen fra DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke
Anders Hamming fra KOR72
Jesper Krüger fra ORA – Organisationen af Rytmiske Amatører
Jonas Viggo Pedersen fra DAO – Dansk Amatør Orkesterforbund
Benjamin Hansen fra LGF – Landsgardeforeningen.

Jonas Viggo Pedersen vil fungere som interim formand i perioden fra nu frem til det første ordinære repræsentantskabsmøde i sammenslutningen, der afholdes inden 1. maj 2020.

Amatørmusikken udgør over 100.000 udøvere, og amatørteatrene ca. 50.000 udøvere. AKKS vil som politisk arbejdende paraply repræsentere over 150.000 udøvere. Flere kulturelle områder kan tilslutte sig. Vi står nu stærkere end før, og da der er andre store spillere på markedet - sporten, friluftsområdet, spejdere, det sociale område - er det vigtigt at vi nu er mange, der står sammen inden for amatørkulturen.

Tekst: Steen Finsen

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login