Skoleorkestre integrerer og udvikler en skole på alle klassetrin – samtidigt!


1000 skoleorkestre i Norden er første fase. Dette kræver ildsjæle, investering i fremtiden, dirigentuddannelse, skoleleder-opbakning, organising power, pædagogisk indsigt og meget musikundervisning i klasserne året rundt.


Alt dette blev diskuteret på NOMUs møder i Thorshavn den 15.-17. november 2019.

NOMU - Nordisk Orkestermusik Union - ser det som sin opgave, at inspirere til at oprette skoleorkestre på skoler overalt i de nordiske lande. I Norden er der i alt ca. 14.700 grundskoler, så skal vi se skoleorkestre på bare 1000 skoler i løbet af fx 10 år, så skal tempoet meget op,


Vi håber, at vi er ved daggryet før den store vækst.

DO er medlem af og bestyrelsesmedlem i NOMU.

Webmagasin fra konferencen om skoleorkestre kan læses HER

Tekst: Steen Finsen
Fotos: Heini Nygaard og Michael Christensen

Læs mere:

NOMU her

Nordisk overblik – Folkeskolen i tal:

http://static.uvm.dk/Publikationer/2000/folkeskolenital/13.htm blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login