Fra vores paraplyorganisation AKKS har vi fået denne artikel: COVID-19 krisen har rystet det danske kulturliv, herunder amatørkulturen. De mange professionelle kunstnere, som underviser, instruerer og dirigerer amatørerne er truet på deres eksistensgrundlag, ligesom mange amatørforeninger tvinges i knæ af aflyste stævner, friluftsspil, koncerter og forestillinger.

I AKKS’ optik er kulturlivet et stort økosystem, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor bakker AKKS op om erklæringen fra de professionelles kunstneres fagforbund til statsministeren om behovet for hjælp og støtte til kulturarbejderne i en svær tid. Ligesom vi bakker op om lignende erklæringer fra folkeoplysningens aktører og det frivillige foreningsliv. Vi har kun ét kulturliv, lad os passe på det!

Heldigvis ser det ud som om hjælpen er på vej i form af en række statslige og kommunale hjælpepakker til både kultur-, folkeoplysnings - og foreningslivet. Hvad de nærmere indeholder, og i hvilket omfang de kan hjælpe amatørkulturens foreninger, arbejder vi på at finde ud af. I AKKS vil vi, så godt vi kan, løbende informere om relevante støttemuligheder og samle dem i en oversigt.

Der tegner sig desværre allerede nu et billede af, at en lang række amatørforeninger har måtte aflyse koncerter, friluftsspil, forestillinger og stævner pga. COVID-19 og flere vil komme til over sommeren For selvom begrænsningerne i forsamlingsretten ophæves, vil COVID-19 uden tvivl påvirke både billetindtægter og deltagerantal i lang tid fremover.

Det fulde omfang af de økonomiske konsekvenser for amatørkulturen kender vi i sagens natur ikke endnu, men AKKS, Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst er gået sammen om at dokumentere konsekvenserne af COVID-19 for amatørkulturen og dens 115.000 medlemmer. Dette vil ske via to spørgeskemaundersøgelser til hhv. musikområdet og teaterområdet.

Spørgeskemaerne vil blive sendt ud til alle vore medlemmers amatørforeninger både nu, og når krisen nærmer sig sin afslutning. På den måde håber vi at kunne tegne et billede af krisens betydning for det folkelige kulturliv i Danmark og få hjælp hvor det er nødvendigt.

Og mens vi venter på at kunne genoptage vores mange kunstneriske aktiviteter, er der stadig måder at mødes på digitalt. Det er ikke det samme, men er der noget denne krise har bevist, så er det at der er et behov for kulturlivet i al sin mangfoldighed.

Links til:
 

http://www.filmdir.dk/da/k%C3%A6re-mette-frederiksen-danske-kulturarbejdere-har-brug-din-hj%C3%A6lp-nu?fbclid=IwAR1R7qLqQGyy1fD-W-dS1AkS3gjQzHsrlNNo0tLBOuXpUnKHVxGDqFyeqmE

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/ blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login