Er det at spille i orkester og synge i kor sundt?
Bliver man gladere?

Alle der er udøvende musikalsk ved det.
Men ved andre det? Kan det bevises?
Findes der videnskabelig evidens for dette?

I samarbejde med MUSIK I NORDEN, der står bag Nordisk Videncenter
for Amatørmusik, har vi indsamlet foreløbig 440 forskningsresultater
(der kan downloades sidst i artiklen), der tydeligt fortæller om det
gunstige i at udøve musik.

Amatørmusik er faktisk sundt for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester
– både som musikalsk udøver og som frivillig i korets eller orkestrets bestyrelse –
træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc.

Vi fortsætter indsamlingen af fuldført forskning – både forskning set fra orkestrets side, men også forskning der er udført vedrørende dirigentens arbejde fx psykologisk, sociologisk, pædagogisk, retorisk, hjerneforskningsmæssigt, management/ledelsesmæssigt etc.

Studerende på alle niveauer – BA-, Masters- (MS), Ph.D.-afhandlinger og doktordisputatser – opfordres til at se på dette spændende og vigtige område.

Vi håber alle der læser dette vil hjælpe med til at kontakte studerende.

Forskningssamlingen blev fremlagt på en nordisk konference den 6.2.2021, og er udarbejdet af vores forskningsmedarbejder Henriette Schøn.

Interessante plancher over projektet

og selve forskningsindsamlingen

440 forskningsresultater

kan læses her:

https://videncenterforamatoermusik.dk/index.php/bibliotek

Læs mere:

MUSIK I NORDEN - MIN - www.musikinorden.dk
Nordisk Videncenter for Amatørmusik - www.videncenterforamatoermusik.dk
Videncenter for Direktion - www.videncenterfordirektion.dk


Tekst: Steen Finsen
Foto: Yale University

26.5.2021

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login