Hjernestudier istockphoto 1050228748 612x612
Forskning i hjernen er oppe i tiden.
 

Forskning i hjernen ved hjælp af
musik og anden lyd er også oppe
i tiden.


Forskningskonferencen NEUROSCIENCES AND MUSIC præsenterede seneste nyt fra 55 forskere.

Det var den 7 konference om dette emne, og denne gang var det Danmarks tur at lægge rammer til, og Music in the Brain på Aarhus Universitet var vært i samarbejde med Aarhus Musikhus og Det Jyske Musikkonservatorium.

På Nordisk Videncenter for Amatørmusik er der en uddybning af konferencen.

Læs mere her:

https://videncenterforamatoermusik.dk/index.php/30-neurosciences-and-music-vii-connecting-with-music-across-the-lifespan
 

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login