Den 3. juni 2013 var der repræsentantskabsmøde i AKKS på Frederiksberg i København. Det blev en både varm og travl aften der bød på nye vedtægter, en ny politisk strategi og en ny handlingsplan for 2013-14 - og så ikke mindst 8 nye medlemmer af AKKS! Som følge af DAM - Dansk Amatørmusiks overgang til selvejende institution, udtrådte organisationen af AKKS. I stedet indtrådte følgende organisationer: DAO - Dansk Amatør Orkesterforbund, DAOS - Dansk Amatørorkester Samvirke, DO - Danske Orkesterdirigenter, Danske Folkekor, FUK - Folkekirkens Ungdomskor, KOR72, Dansk Sanger-Forbund og SYNG. Du kan læse mere om de nye organisationer her.

Ved samme lejlighed fik AKKS ny bestyrelse, så den nu består af både "nye" og "gamle" organisationer: Formand er nu Villly Dall, næstformand er Toke Halskov Kristensen fra Musik & Ungdom, mens Steen Finsen fra Danske Orkesterdirigenter, Birgit Overgaard fra Danske Folkekor og Elisabeth Jacobsen-Groot fra Folkemusikhusringen er bestyrelsesmedlemmer og Leif Kirkvåg fra Visens Venner i Danmark og Sune Rasmussen fra ORA - organisationen af rytmiske amatører er arbejdende suppleanter. 

Til slut blev der taget afsked med Ulrik Hedegaard til hvem der skal lyde en stor tak for mange års indsats i AKKS´ bestyrelse! En tak skal der også lyde til Henrik Thiesen fra Landsgardeforeningen og Søren B. Christensen fra ORA, samt Lau Michelsen fra DSF, der ledte aftenens møde.

Af Susan Fazakerley

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login