Sommerens varme er ved at blive fortrængt sydpå, ferien er for længst ovre, og det danske sommerland er ved at skifte ham til den grå og mere triste efterårs-uniform. I Ballerup, vest for Købehavn, er en af sommerens helt store minder den traditionelle og netop afholdte – Ballerup Musikfest. En lokal byfest hvor byen summer af musik, liv og glæde. En byfest med traditioner
Ballerup Musikfest er et kommunalt hjertebarn, som har oplevet både op- og nedture – store musikalske successer og såmænd en konkurs. Dykker vi ned i historien kan Musikfestens rødder spores tilbage til 1976 – men dengang under det hedengangne navn Ballerup Festival. Festivalen har siden starten været et vigtig samlingspunkt for byens borgere og amatør-ensembler i lokalområdet. Og da en konkurs ramte festivalen i 2005, var det da også den store popularitet samt de mange engagerede ildsjæle og udøvende amatører, der gjorde det muligt, at Festivalen kunne genopstå med et nyt navn – Ballerup Musikfest.

Lokalt – nationalt – internationalt
En af Musikfestens ambitioner er at skabe et musikalsk forum for de lokale amatør-ensembler. Ambitionen er lykkedes flot hver gang, og langt hovedparten af de udøvende ensembler har stærke tilhørsforhold til Ballerups kulturliv. Men går man en tur rundt på byfestområdet, bemærker man hurtigt, at Musikfesten er et multikulturelt foretagende. Der er f.eks. folkedans fra Bulgarien, brass fra Skotland, tosset orkestermusik fra Finland og R'n'B fra Canada – i 2013 deltog i alt 13 udenlandske grupper. Et imponerende antal taget i betragtning af, at der ikke gives honorar eller transportgodtgørelse til dem, der kommer langvejsfra. Men her er det især byfestånden og fælleskabet, der gør sig gældende. Mange af de ensembler, som optræder på musikfesten, ser kun hinanden hvert andet år, og derfor er der også mange gamle venskaber, som bliver plejet i løbet af den festlige weekend.

Et fællesskab i fælleskabet
For Hans Ulrik betyder fælleskabet også en stor del. Han har arbejdet for Ballerup Musikfest i næsten 40 år, og han tror, at en af grundene til, at han er blevet ved så længe skyldes det interne fælleskab, der er i det store korps af frivillige: " En af grundene til, at man gider arrangere Musikfesten, er det gode samarbejde og sammenhold, der er i bestyrelsen og komiteen. Vi har forskellige baggrunde, men har det godt sammen. " Noget helt unikt ved Musikfesten er den aldersmæssige mangfoldighed i frivillighedskorpset. Det er ikke kun de ældre Ballerupborger – dem som kan huske de "gode gamle dage"- som er engagerede. Også en masse unge ildsjæle står parate med hænder og udfører en del af det hårde benarbejde, som er med til at få byfesten til køre.

Ballerup Byfest 2015
Men Hans Ulrik er ikke en type, der hviler længe på laurbærrene. På trods af at musikfesten 2013 netop er overstået, er han allerede i gang med at tænke 2015: " Det kan jo ikke undgå at glæde en, at alle ser ud til at være begejstrede for at være en del af den store fest. De småting som man ikke rigtig nåede at få på plads bliver glemt i den store varme, der fylder en, når man ser, at det lykkes. Når det hele så er overstået, får jeg altid mange forskellige ideer til hvad man også kan lave og hvordan man kan forbedre planlægningen og afviklingen næste gang. " Der er allerede sat datoer af til næste byfest, og de første aftaler med optrædende grupper er indgået.

Byfesten vil også i fremtiden være knudepunkt for amatør-kulturen – lokalt, nationalt og internationalt.

Af Ulrik Skat

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login