Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musikundervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

Høreskader er meget udbredt


Høreskader, herunder tinnitus, er en meget udbredt erhvervsskade for professionelle musikere. Undersøgelser viser, at ca. 30 pct. af rock- og popmusikere har varigt høretab, men faktisk er endnu flere klassiske musikere ramt: ca. 52 pct. har høreskader. Tinnitus hænger næsten altid sammen med en hørenedsættelse og beskrives som en lyd i øret, der ikke kommer udefra. Hjernen får altså besked om en lyd, der ikke er der. Det sker, når sansecellerne, de fine små hår i det indre øre, er blevet beskadiget af gentagne kraftige støjpåvirkninger. Tinnitus kan optræde meget forskelligt. Det kan være en konstant lyd eller en lyd, der kommer og går. Det kan være i det ene eller i begge ører, og det kan være en susen, en hyletone eller en slags maskinlarm. Forekomsten af tinnitus menes at være vokset både blandt musikere og blandt ihærdige koncertgængere igennem de senere år. Det er sandsynligt, at der opstår flere skader i takt med, at forstærkere, højttalere og instrumenter er blevet bedre. Tidligere kunne udstyret ikke gengive musikken ordentligt, når der blev skruet meget højt op, og det lagde en naturlig dæmper på antallet af høreskader.

Forbyg høreskader
Uanset hvilken type lydkilde man er udsat for – støj eller musik - hænger risikoen for høreskader sammen med lydens styrke og varighed. Grænseværdien for støj er ifølge lovgivningen på 85 decibel. Denne grænseværdi er svær at overhole for musikere, men den gælder dog ikke desto mindre. Derfor er det også vigtigt at musikere beskytter sig mod høreskadende lydniveauer I øvelokalet, prøvesalen, studiet og til koncerter.
Et af de mest effektive foranstaltninger til begrænsning af høreskader er dæmpning af lydtryk – og varighed. Det kan også være en god ide at musikere eksempelvis tilpasser musikkens lydstyrke til rummets størrelse og opbygning, antallet af musikere og musikkens art. Dette gælder uanset, om det drejer sig om klassisk, rock, techno, eller jazz m.fl.

Der findes i øjeblikket ingen vidunderkur mod tinnitus, men en ny psykologisk behandling sigter på at ændre patientens oplevelse af lyden. Hvis man har generende tinnitus, er det derfor altid vigtigt, at man går til læge for en nærmere undersøgelse af årsagen.

Af Thomas Rasmussen

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR
  FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
valdhornBestyrelses login