Hver instrumentgruppe har nemlig et bestemt antal pladser, sådan at balancen i stævneorkestrene bliver optimal, og der er derfor stadig plads til 1 obo og 2-3 slagtøjsspillere . De øvrige instrumentgrupper er fyldt op, men der er på visse instrumenter mulighed for at komme på venteliste. På www.daos.dk kan man finde mange flere oplysninger om sommerstævnet, herunder indkvartering og pris og her finder man også den opdaterede liste over ledige pladser.

Alle deltagere i sommerstævnet spiller i et fast symfoniorkester om formiddagen og et andet om eftermiddagen, og hertil kommer bladspilsorkestre arrangeret af stævneledelsen samt natorkestre og kammermusik arrangeret af deltagerne selv. Desuden er alle deltagere på trompet, basun, tuba og slagtøj med i orkester H, der holder ”rullende” prøver samtidig med de store symfoniorkestre, så messing og slagtøj kan koncentrere indsatsen i orkestrene til de tidspunkter, hvor der virkelig er brug for dem.

DAOS’s formand Dina Gelfer-Jørgensen udtaler i den forbindelse ”Hvis man aldrig har været på Askov, og er så heldig at spille på et af de nævnte instrumenter, skal det prøves. Og har man været der fem eller ti eller tyve gange før, kan man ikke undvære det!”

Tilmelding til resterende pladser foregår elektronisk på www.daos.dk.

Tekst: Connie Wilhjelm

Foto: DAOS

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login