Signe Lund Juhler fra Frontløberne i Århus holdt et oplæg omkring Frontløbernes måde at håndtere de unges ”nu og her” mentalitet på, og få den kreativitet og virkelyst der præger dem, til at blive til gode projekter.

Emilie Qvist Kjærgaard som er 21 år og har været med til at starte Kulturjægerne i Viborg fortalte rigtig godt om, hvad det er hun og hendes frivillige unge gør, for at hjælpe med at samle unge i Viborg om kulturelle begivenheder.

Steen Finsen fra AKKS´ bestyrelse fortalte om det nye digitale menneske, der udvikler en helt  anden tiltideværelse, som virker udfordrende på mennesker der er mere tilstedeværende. De unge er 'på' hele tiden, og mindre afhængig af hvor.

Og hvordan passer alt det her så ind i den gamle og dog endnu nødvendige foreningsstruktur som mange af AKKS´ medlemmer fungerer under i det daglige? Og hvordan får de unge mulighed for at byde ind med det de har at kommer med?

Her er et par af de gode råd fra mødet:

  • Inviter de unge til et møde, snak med dem, spørg hvad de vil og lyt til dem 
  • Løse strukturer passer bedre til deres livsform
  • Uddelegér og giv dem noget ansvar. Det motiverer. Vær modig nok til at give slip på hvordan I tror det skal være og til at være med, selv om det ikke ser ud til at lykkes i første omgang
  • De største successer vokser ofte ud af fejltagelser. Vi har en tendens til at forlade det der ikke lykkedes uden at bruge de erfaringer vi fik, for så at gøre noget helt andet 
  • Tænk mere projektorienteret. Unge forpligter sig til en konkret begivenhed, mere end længere forløb, som fx  sæsontænkning, som meget aftenskoleundervisning er planlagt ud fra
  • Tænk på at der kan være flere måder at lave koncerter på. Utraditionelle rammer kan flytte en del
  • Festivaler er et rigtig godt værktøj til at skabe kontakt og netværk
  • Flashmobs er en nem måde at gøre opmærksom på sin forening
  • Det er vigtigt at tænke begge veje. Altså hvordan inddrager vi de unge, og hvordan kan de bruge os ”gamle”. Bland gerne på tværs
  • Bliv mere bevidst om hvilken målgruppe vi henvender os til
  • Tænk kvalitet lige så meget som kvantitet. Altså de der kommer, er dem, der skal være der. Gennemfør arrangementer/ideer for de som kommer, i stedet for at fortvivle over de der udeblev
  • Hvornår er man voksen? Hvornår er man ung? Det er ikke altid at alder skal være toneangivende
Der er ingen tvivl om at viljen var god fra alle sider, og hvis vi nu bliver ved med at snakke sammen og få gode råd fra hinanden kan det uden tvivl lade sig gøre, at får amatørkulturen til at udvikle sig i takt med tiden.

Tekst: Elisabeth Groot

Foto: Musik & Ungdom