Videncenter for Direktion

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER har en

Vision

om at fremme forskningen inden for området DIREKTION

Danske Orkesterdirigenter - DOs - vision er at fremme forskning i direktionens betydning for og indflydelse på både den enkelte og på musikudøvere samt i en samfundskontekst, med fokus på faglige, fysiske, psykologiske, sociale, kommunikative, kreative, undervisnings-mæssige og helbredsmæssige aspekter.

DOs vision er, at forskningsområderne typisk ligger i universiteters-, musikkonservatoriers samt andre fortrinsvis akademiske institutioner.

DO ønsker at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.

DO ønsker at være en medspiller i et netværk af forskere og aktører på amatørmusik-området og at være et videncenter for relevant forskning på samme område.

DO ønsker at understøtte videndeling på tværs af landegrænser, faggrænser og institutioner, og skabe mere sammenhæng og synergi mellem den forsknings- og den praksisbaserede viden om Direktion og musik.

Vi har fornemmet, at der blandt mange studerende er et ønske om, at gå nye veje i forskningstemaerne til BA-, speciale-, Ph.D-opgaver og doktordisputatser, og da der set fra vort område, er mange ”huller” i den eksisterende viden om DIREKTION kunne det tænkes, at det ville være interessant for studerende at beskæftige sig videnskabeligt med dette område. Synsvinkler på emnet kunne udforskes af studerende med interesse i musik, psykologi, retorik, ledelse, akustik, medicin, audiologi, neurologi, hjerneforskning etc.

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR
  FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
valdhornBestyrelses login