Er det at spille i orkester og synge i kor sundt?
Bliver man gladere?

Alle der er udøvende musikalsk ved det.
Men ved andre det? Kan det bevises?
Findes der videnskabelig evidens for dette?

I samarbejde med MUSIK I NORDEN, der står bag Nordisk Videncenter
for Amatørmusik, har vi indsamlet foreløbig 440 forskningsresultater
(der kan downloades sidst i artiklen), der tydeligt fortæller om det
gunstige i at udøve musik.

Amatørmusik er faktisk sundt for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester
– både som musikalsk udøver og som frivillig i korets eller orkestrets bestyrelse –
træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc.

Vi fortsætter indsamlingen af fuldført forskning – både forskning set fra orkestrets side, men også forskning der er udført vedrørende dirigentens arbejde fx psykologisk, sociologisk, pædagogisk, retorisk, hjerneforskningsmæssigt, management/ledelsesmæssigt etc.

Studerende på alle niveauer – BA-, Masters- (MS), Ph.D.-afhandlinger og doktordisputatser – opfordres til at se på dette spændende og vigtige område.

Vi håber alle der læser dette vil hjælpe med til at kontakte studerende.

Forskningssamlingen blev fremlagt på en nordisk konference den 6.2.2021, og er udarbejdet af vores forskningsmedarbejder Henriette Schøn.

Interessante plancher over projektet

og selve forskningsindsamlingen

440 forskningsresultater

kan læses her:

https://videncenterforamatoermusik.dk/index.php/bibliotek

Læs mere:

MUSIK I NORDEN - MIN - www.musikinorden.dk
Nordisk Videncenter for Amatørmusik - www.videncenterforamatoermusik.dk
Videncenter for Direktion - www.videncenterfordirektion.dk


Tekst: Steen Finsen
Foto: Yale University

26.5.2021

medle2

Som medlem får du bl.a: 
 • Tilbud om uddannelse, efter-
  uddannelse og videreuddannelse
 • Aktuelle og relevante nyheder
  om musiklivet
 • Kunstnerisk, faglig og pædagogisk
  udvikling
 • Adgang til viden, links, bibliotek,
  videoer med dirigenter m.m.
 • Derudover er du med til at støtte
  amatørmusiklivet i DK og Norden
 • Kursusafgift: 500 kr. for medlemmer
  – 700 kr. for ikke-medlemmer

Dirigentbank

Søg en dirigent! - Søg et orkester!

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virkevaldhorn
Slogan - Mission - Vision

SLOGAN
Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre - siden 2000

MISSION
Danske Orkesterdirigenters mission er at skabe bedst mulige musikalske oplevelser i musiklivet

VISION
Danske Orkesterdirigenters vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

facebook


QR DO
paukeLog In