Fremtiden gennem lup Pixabay 300x200

Hvad kan vi gøre for at få orkesterlivet op i gear igen efter pandemien, og hvordan kan vi løfte kvaliteten i orkestrene i de mange tusinde orkestre i de nordiske lande?

Nordisk Orkestermusik Union NOMU satte dette emne til diskussion på et debatmøde i Aarhus. Emnet blev belyst fra mange synsvinkler: Klang og præcission, dirigenter, dommere, antropologisk vurdering og forskning.

Hvad lytter en jury fx efter – her nogle eksempler:

 • Intonation, balance, præcision og det samlede musikalske udtryk
 • hvordan er orkestrets spilletekniske vs. musiktekniske evner
 • udtrykker dirigenten musikkens intentioner


Hvad kan et orkester fx arbejde med for at forbedre sig? Præcision – afhænger af chefdirigenten (hvilken spillestil), af repertoiret, af gruppeprøver og fællesforståelsen på gruppe- og individ-niveau. Gruppespil vs. orkesterspil. Mødet præsenterede ideer til orkestrenes selv-analyse.

Det er vigtigt at sikre et godt socialt klima og en god stemning i orkestret. Hvordan kan fællesskabet styrkes – spiller vi god musik, gode orkesterture, hvordan er forholdet mellem unge og ældre medlemmer etc.?

Debatmødet blev afrundet med en præsentation af forskningssamlinger vedrørende musikkens indflydelse børn, sundhed, hjerne, effekten i samfundet etc.

Se links og referat på næste side.
                                                                   ----------

https://musikinorden.dk/index.php/bibliotek

og

https://musikinorden.dk/images/Pdf/Fremtidens_orkestre_og_orkesterliv_
NOMU_debatmde_1932022_Aarhus_DK.pdf

Upload: 20.6.2022
Tekst: Steen Finsen
Foto: Pixabay
medle2

Som medlem får du bl.a: 
 • Tilbud om uddannelse, efter-
  uddannelse og videreuddannelse
 • Aktuelle og relevante nyheder
  om musiklivet
 • Kunstnerisk, faglig og pædagogisk
  udvikling
 • Adgang til viden, links, bibliotek,
  videoer med dirigenter m.m.
 • Derudover er du med til at støtte
  amatørmusiklivet i DK og Norden
 • Kursusafgift: 500 kr. for medlemmer
  – 700 kr. for ikke-medlemmer

Dirigentbank

Søg en dirigent! - Søg et orkester!

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virkevaldhorn
Slogan - Mission - Vision

SLOGAN
Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre - siden 2000

MISSION
Danske Orkesterdirigenters mission er at skabe bedst mulige musikalske oplevelser i musiklivet

VISION
Danske Orkesterdirigenters vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

facebook


QR DO
paukeLog In