Martin Sell svinger pinden

Hvor kan jeg uddanne mig til og videreuddanne mig som dirigent?


Danske Orkesterdirigenter og Dirigent Instituttet

Har kurser på 12 niveauer samt specialkurser plus et afklarende Basiskursus. Uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse.
Velegnet til dirigenter inden for alle typer besætninger.
Læs mere:
www.dirigentinstituttet.dk

Derudover er der følgende muligheder:

- Dansk Kapelmesterforening
- Danske Korledere
- Kirkemusikskoler
- Musikkonservatorier
- Privatundervisning
- Universiteterne
- Internationale dirigentkurser

Nederst på denne side er der en oversigt over dirigentkurser i andre lande.

Dansk Kapelmesterforening - DK

Udbyder diverse videreuddannelseskurser til medlemmer der dirigerer professionelle ensembler.

Danske Korledere

Afholder seminarer for kordirigenter.

Kirkemusikskolerne

Tre kirkemusikskoler udbyder grundlæggende og tidsmæssigt overkommelige uddannelser primært til kor og kirkemusik.

Musikkonservatorierne

Har forskellige uddannelser både på forskellige niveauer rettet til orkestre eller kor.

Privatundervisning

Der findes dirigenter, der giver privatlektioner.

Universiteterne

På de Musikvidenskabelige Institutter på flere af landets universiteter indgår direktion som en del af studiet.

Internationale dirigentkurser

Er du interesseret i at prøve kræfter i udlandet er denne hjemmeside god tilhørende MUSIK I NORDEN:

http://www.musikinorden.dk/index.php/15-dirigent/72-dirigentuddannelser

medle2

Som medlem får du bl.a: 
 • Tilbud om uddannelse, efter-
  uddannelse og videreuddannelse
 • Aktuelle og relevante nyheder
  om musiklivet
 • Kunstnerisk, faglig og pædagogisk
  udvikling
 • Adgang til viden, links, bibliotek,
  videoer med dirigenter m.m.
 • Derudover er du med til at støtte
  amatørmusiklivet i DK og Norden
 • Kursusafgift: 500 kr. for medlemmer
  – 700 kr. for ikke-medlemmer

Dirigentbank

Søg en dirigent! - Søg et orkester!

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virkevaldhorn
Slogan - Mission - Vision

SLOGAN
Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre - siden 2000

MISSION
Danske Orkesterdirigenters mission er at skabe bedst mulige musikalske oplevelser i musiklivet

VISION
Danske Orkesterdirigenters vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

facebook


QR DO
paukeLog In