Tivolis Symfoniorkester

The Association of Danish Orchestra Conductors (Danske Orkesterdirigenter) organises conductors who primary work in the field of amateur symphony orchestras, wind ensembles, Brass Bands, Big Bands, chamber orchestras and other ensembles of different kinds.

The aim for the Association is to improve the conditions for working as a conductor and increase the skills of the conductors.

The Association offers its members courses and conferences, meetings and perform advisory etc.

The Association holds conducting courses by our education-wing Dirigent Instituttet.

The Association is a forum for our members to network, to exchange ideas and to find knowledge.

The Association actively uses a website and publish electronic newsletters.

The Association also works in cooperation with Danish Conductors Association (Dansk Kapelmesterforening) the members of which primary work in the field of professional orchestras.

The Association is a member of other danish organisations within the music and culture area.

The Association cooperate with music and cultural associations, national as well as nordic.

The Association is supported by the Ministry of Culture.

www.dirigentinstituttet.dk
www.danskeorkesterdirigenter.dk

Dirigentbanken

Koncertkalender

Videncenter for Direktion

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et musikalsk  
  firkløver - skal udmønte den
  musikalske fødekæde som et
  fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have
  et skoleorkester og/eller -kor, der
  integrerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

valdhornBestyrelses login