OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ

Hvem er Danske Orkesterdirigenter?

Vi er en landsforening, der siden år 2000 har varetaget orkesterdirigenters interesser især med afholdelse af dirigentkurser på alle niveauer.


Hvor kan jeg finde DOs kurser?

www.dirigentinstituttet.dk/kurser


Hvor kan jeg tilmelde mig kurser?

www.dirigentinstituttet.dk/tilmeld


Hvornår afholdes kurser?

Vi har en kalender på forsiden af www.dirigentinstituttet.dk - men du er altid velkommen til at tilmelde dig og komme på venteliste.


Hvordan kan man få job som dirigent?

Medlemmer kan noteres i vores dirigentbank på https://danskeorkesterdirigenter.dk/2-uncategorised/135-dirigentbank


Hvad er forskellen på Danske Orkesterdirigenter og Dirigent Instituttet?

Danske Orkesterdirigenter (DO) er en landsforening, der varetager dirigenters interesse (dog ikke som fagforening), og Dirigent Instituttet er vores kursusafdeling, som har egen hjemmeside www.dirigentinstituttet.dk


Jeg er meget ung, men vil gerne lære at dirigere - kan jeg blive optaget på kurser?

Bestemt. Vi har ingen aldersgrænse. Det er en fordel, hvis du har spillet et instrument, gået på musikskole el.l. Blot send os din tilmelding til vores  Basiskursus på www.dirigentinstituttet.dk/tilmeld


Jeg er ikke ung mere, nok mere livserfaren, men kunne godt tænke mig at dirigere - kan jeg blive optaget på jeres kurser?

Alder er ingen hindring. Blot tilmeld dig på http://dirigentinstituttet.dk/tilmeld


Har I en Facebook?

Ja på https://www.facebook.com/dirigentinstituttet


Er der en FAQ på Dirigent Instituttet, der uddyber kurserne?

Ja, den kan du finde her http://dirigentinstituttet.dk/faq


Hvordan er kønsbalancen mellem kursusdeltagerne?

Ca. fifty-fifty

Hvordan indmelder jeg mig i foreningen Danske Orkesterdirigenter?

Det kan du gøre på https://danskeorkesterdirigenter.dk/om-do/indmeldelse
- hermed styrker du dig selv og dirigentstanden.

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virke

Slogan - Mission - Vision

SLOGAN
Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre - siden 2000

MISSION
Danske Orkesterdirigenters mission er at skabe bedst mulige musikalske oplevelser i musiklivet

VISION
Danske Orkesterdirigenters vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

Besøg DO på Facebook

facebook

Log In