Foreningen Danske Orkesterdirigenter fungerer i en række tilfælde som høringspartner i forbindelse med kulturpolitiske tiltag og ændringer. Nedenstående liste omfatter en række af de vigtigste høringssvar og kommentarer.

Høringssvar af 7.11.2012

Høringssvar vedr. Udkast til lov om ændring af lov om frikommuner

Se høringssvar

Høringssvar af 8.12.2011

Høringssvar vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem udgivet af Kulturministeriet d. 9. september 2011

Se høringssvar

Høringssvar af 5.9.2011

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) af 5.9.2011

Se høringssvar

Høringssvar af 10.4.2011

Høringssvar vedrørende "Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk medborgerskab, styrkelse af folkeoplysningens lokale forankring, mindre bureaukrati m.v.)" af 10.4.2011

Se høringssvar

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver -  skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

Besøg DO på Facebook

facebook

Bestyrelses login