Foreningen Danske Orkesterdirigenter fungerer i en række tilfælde som høringspartner i forbindelse med kulturpolitiske tiltag og ændringer. Nedenstående liste omfatter en række af de vigtigste høringssvar og kommentarer.

Høringssvar af 7.11.2012

Høringssvar vedr. Udkast til lov om ændring af lov om frikommuner

Se høringssvar

Høringssvar af 8.12.2011

Høringssvar vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem udgivet af Kulturministeriet d. 9. september 2011

Se høringssvar

Høringssvar af 5.9.2011

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) af 5.9.2011

Se høringssvar

Høringssvar af 10.4.2011

Høringssvar vedrørende "Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk medborgerskab, styrkelse af folkeoplysningens lokale forankring, mindre bureaukrati m.v.)" af 10.4.2011

Se høringssvar

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virke

Slogan - Mission - Vision

SLOGAN
Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre - siden 2000

MISSION
Danske Orkesterdirigenters mission er at skabe bedst mulige musikalske oplevelser i musiklivet

VISION
Danske Orkesterdirigenters vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

Besøg DO på Facebook

facebook

Log In