unnamed
Alex Bach Andersen og Frans Rasmussen i dirigent-double

Her følger en række interessante links.

Du kan finde flere links her:

http://musikinorden.dk/index.php/links


Danmarks Radio

Danmarks Radio
adresse: http://www.dr.dk

DR Big Bandet
adresse: http://www.dr.dk/Koncerthuset/kor-og-orkestre/dr-big-bandet/forside.htm

DR Koncerthuset
adresse: http://www.dr.dk/koncerthuset

DR Symfoniorkestret
adresse: http://www.dr.dk/Koncerthuset/kor-og-orkestre/dr-symfoniorkestret/forside.htm

DR Vokalensemblet
adresse: http://www.dr.dk/Koncerthuset/kor-og-orkestre/dr-vokalensemblet/forside.htm


Danske musikorganisationer

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
adresse: http://www.akks.dk

DAMUSA - Dansk Musikskolesammenslutning
adresse: http://www.damusa.dk

Dansk Rock Samråd
adresse: http://www.rosa.org

Den Jyske Operas Venner
adresse: http://www.jyskeopera.dk/dk/partnere/den-jyske-operas-venner

DJF - Dansk Jazzmusiker Forening
adresse: http://www.jazzmusiker.dk

Folkekirkens Ungdomskor
adresse: http://www.fuk.dk

KODA
adresse: http://www.koda.dk

Kor 72
adresse: http://www.kor72.dk

Landsgardeforeningen - LGF
adresse: http://www.lgf.dk

Levende Musik i Skolen
adresse: http://lms.dk

Malko konkurrencen
adresse: http://www.malkocompetition.com

MOF-DK - Musisk Oplysnings Forbund
adresse: http://www.mof-dk.dk

Musisk Center Danmark
adresse: http://www.musiskcenter.dk

Operaens Venner
adresse: http://www.operaensvenner.dk

SNYK
adresse: http://www.snyk.dk


Dirigentforeninger

Conductors Guild - International dirigentforening
adresse: http://www.conductorsguild.org

Dansk Kapelmesterforening
adresse: http://www.kapelmesterforening.dk

Danske Korledere
adresse: http://www.danskekorledere.dk

Danske Orkesterdirigenter
adresse: http://www.danskeorkesterdirigenter.dk

Dirigentenforum (Tyskland)
https://www.dirigentenforum.de/

Svenska Dirigentföreningen
adresse: http://www.dirigentforeningen.se

Fagforeninger

Dansk Artist Forbund
adresse: https://www.artisten.dk

Dansk Magisterforening
adresse: http://www.dm.dk

Dansk Musikerforbund - DMF
adresse: http://www.dmf.dk

Dansk Musikerforbund København
adresse: http://www.dmfkbh.dk

Dansk Musikpædagogisk Forening - DMpF
adresse: http://www.dmpf.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund - DOKS
adresse: http://www.doks.dk

Organistforeningen (tidl. FPO)
adresse: http://www.organistforeningen.dk


Forlag og noder

Edition Wilhelm Hansen
adresse: http://www.ewh.dk


Kirkemusikskoler

Løgumkloster Kirkemusikskole
adresse: http://www.kirkemusikskole.dk/loegumkloster.htm

Sjællands Kirkemusikskole
adresse: http://www.kirkemusikskole.dk/sjaelland.htm

Vestervig Kirkemusikskole
adresse: http://www.kirkemusikskole.dk/vestervig.htm


Kor

Ars Nova Copenhagen
adresse: http://www.arsnova.dk

Det Unge Vokalensemble
adresse: http://detungevokalensemble.dk

Vokalensemblet Musica Ficta
adresse: http://www.ficta.dk


Musikkonservatorier

Det Jyske Musikkonservatorium
adresse: http://www.musikkons.dk

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium - DKDM
adresse: http://dkdm.dk

Syddansk Musikkonservatorium - SDMK
adresse: http://www.sdmk.dk/


Musikvidenskabelige institutter

Aalborg Universitet
adresse: http://www.musik.aau.dk

Aalborg Universitet Musikterapi
adresse: http://www.musikterapi.aau.dk

Københavns Universitet
adresse: http://musikvidenskab.ku.dk

Aarhus Universitet
adresse: http://bachelor.au.dk/musikvidenskab/


Opera

Aalborg Opera Festival
adresse: http://www.aalborgoperafestival.dk

Den Fynske Opera
adresse: http://www.denfynskeopera.dk

Den Jyske Opera
adresse: http://www.jyskeopera.dk

Det Kongelige Teater
adresse: http://kglteater.dk

Det Ny Opera - Esbjerg
adresse: http://www.dennyopera.dk

Operaens Venner
adresse: http://www.operaensvenner.dk

OperaVision - streaming af operaer, dans, koncerter etc.
adresse: https://operavision.eu/en


Orkestre

Aalborg Symfoniorkester
adresse: http://www.aalborgsymfoni.dk

Aarhus Symfoniorkester
adresse: http://www.aarhussymfoni.dk

Athelas Sinfonietta Copenhagen
adresse: http://www.athelas.dk

Concord Brass Band
adresse: http://concordbrassband.wordpress.com

Det Danske Ungdomsensemble - "DUEN"
adresse: http://duen-orkester.dk

Ensemble Midtvest
adresse: http://www.ensemblemidtvest.dk

Esbjerg Ensemble
adresse: http://www.esbjerg-ensemble.dk

Lyngby Taarbæk Brass Brand
adresse: http://ltbb.dk

Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
adresse: http://www.lth.dk

Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester
adresse: http://www.ltso.dk

Nordsjællands Sinfonia
adresse: http://www.nssi.dk

Odense Brass Band
adresse: http://odensebrassband.dk

Odense Symfoniorkester
adresse: http://odensesymfoni.dk

Randers Kammerorkester
adresse: http://www.randers-kammerorkester.dk

Senex Brass Band
adresse: http://www.senexbrassband.dk

Silkeborg Blæserne
adresse: http://www.silkeborgblaeserne.com

Sjællands Symfoniorkester
adresse: http://www.copenhagenphil.dk

Storstrøms Kammerensemble
adresse: http://www.chamberplayers.dk

Sønderjyllands Symfoniorkester
adresse: http://www.sdjsymfoni.dk

Århus Brass Band
adresse: http://www.aarhusbrassband.dk

Aarhus Jazz Orchestra
adresse: http://www.aarhusjazzorchestra.dk


Udlandet

AMATEO - europæisk netværk for amatørkunst og - musik
adresse: http://www.amateo.org

Berliner Philharmoniker
adresse: http://www.berliner-philharmoniker.de/en

CISM - Confédération Internationale des Sociétés Musicales
adresse: http://www.cism-online.com

ECWO - European Championship for Wind Orchestras
adresse: http://ecwo.eu

EBBA - European Brass Band Association
adresse: http://www.ebba.eu.com

EOFed - European Orchestra Federation
adresse: http://www.eofed.org

Helsingborg Symfoniorkester
adresse: http://helsingborgskonserthus.se

Kulturkontakt Nord
adresse: http://www.kulturkontaktnord.org

London Symphony Orchestra
adresse: http://lso.co.uk/

Malmö Symfoniorkester
https://malmolive.se/mso

Musik i Norden
http://www.musikinorden.dk

Nordisk Kulturfond
http://www.nordiskkulturfond.org

Svensk Blåmusikfestival
http://svenskblasmusik.se

Øvrige

Ballettens Venner
adresse: http://www.ballettens-venner.dk

Carl Nielsen Museet
adresse: http://museum.odense.dk/museer/carl-nielsen-museet.aspx

Franz Schubert Selskabet
adresse: http://www.schubertselskabet.dk

GRAMEX
adresse: http://www.gramex.dk

Kirkeministeriet
adresse: http://km.dk 

Kulturelle Samråd i Danmark
adresse: http://www.kulturellesamraad.dk

Kulturhusene i Danmark
adresse: http://kulturhusene.dk

Kulturministeriet
adresse: http://kum.dk

Musikersundhed, Klinik for, OUH Odense Universitetshospital
adresse: http://www.ouh.dk/wm424453

Nordic Artists Management
adresse: http://www.nordicartistsmanagement.com

Orkesterskolen
adresse: http://orkesterskolen.dk

Orkesterefterskolen
adresse: http://www.orkesterefterskolen.dk

Rued Langgaard Selskabet
adresse: http://www.ruedlanggaardselskabet.dk

Statens Kunstfond
adresse: http://www.kunst.dk

Sankt Annæ Gymnasium
adresse: www.sag.dk

Tivoli-Garden
adresse: http://www.tivoli.dk/da/tivoli+garden

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO er

Danske Orkesterdirigenter
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
valdhornBestyrelses login