Danske Orkesterdirigenter er medlem af en række foreninger:

 

AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

Skal man have indflydelse på udviklingen og kunne søge midler bredere, må man se musikken i en større kunstnerisk sammenhæng.
AKKS er et Samråd bestående af MOF-DK - Musisk Oplysnings Forbund samt en række andre orkester-, kor-, forfatter- og fotoorganisationer. AKKS arbejder også i europæisk regi for at drage nytte af hinandens erfaringer.

Besøg AKKS 

 

MCD - Musisk Center Danmark

- amatørmusikkens eget kursussted

MCD ejer kursuslokaler på Askov Højskole.
Bente Schindel er bestyrelsesmedlem i MCD.

Besøg MCD

 

MOF-DK - Musisk Oplysningsforbund Danmark

- "vores aftenskole"

MOF-DK tilbyder administration velegnet til orkestre.
Bente Schindel er formand for MOF-DK.

Besøg MOF-DK

 

MIN - MUSIK I NORDEN

- nordiske brødre og søstre blandt nordiske kor- og orkesterorganisationer

MUSIK I NORDEN - MIN - er en nordisk paraplyorganisation for nordiske amatørmusikorganisationer både blandt kor og orkestre.
MIN vil udvikle det nordiske samarbejde inden for amatørmusikken på både orkester- og korområdet ved kontakt til nordiske politiske organisationer og fonde samt information om aktiviteter i Norden og Baltikum. Den nordiske orkesterorganisation NOMU er fx medlem af MIN.
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

Besøg Musik i Norden

 

NOMU - Nordisk Orkestermusik Union

- nordisk samarbejde blandt orkesterorganisationer

DO er medlem af Nordisk Orkestermusik Union - NOMU - en sammenslutning af nordiske landsdækkende organisationer for amatørorkestre. NOMU ønsker at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv. NOMU udveksler viden om de enkelte landes dirigent- og orkesterkurser og -virksomhed. 
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

Besøg NOMU


SNYK - ny kompositionsmusik

SNYK er en organisation for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik i Danmark.

www.snyk.dk
 

JazzDanmark

JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder - i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet.

http://jazzdanmark.dk/

Samrådet for Ophavsret

Samrådet for Ophavsret er et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige spørgsmål af fælles interesse.

http://www.samraadetforophavsret.dk/

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR
  FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
valdhornBestyrelses login