Danske Orkesterdirigenter er medlem af en række foreninger:

 

AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

Skal man have indflydelse på udviklingen og kunne søge midler bredere, må man se musikken i en større kunstnerisk sammenhæng.
AKKS er et Samråd bestående af MOF-DK - Musisk Oplysnings Forbund samt en række andre orkester-, kor-, forfatter- og fotoorganisationer. AKKS arbejder også i europæisk regi for at drage nytte af hinandens erfaringer.

Besøg AKKS 

 

MCD - Musisk Center Danmark

- amatørmusikkens eget kursussted

MCD ejer kursuslokaler på Askov Højskole.
Bente Schindel er bestyrelsesmedlem i MCD.

Besøg MCD

 

MOF-DK - Musisk Oplysningsforbund Danmark

- "vores aftenskole"

MOF-DK tilbyder administration velegnet til orkestre.
Bente Schindel er formand for MOF-DK.

Besøg MOF-DK

 

MIN - MUSIK I NORDEN

- nordiske brødre og søstre blandt nordiske kor- og orkesterorganisationer

MUSIK I NORDEN - MIN - er en nordisk paraplyorganisation for nordiske amatørmusikorganisationer både blandt kor og orkestre.
MIN vil udvikle det nordiske samarbejde inden for amatørmusikken på både orkester- og korområdet ved kontakt til nordiske politiske organisationer og fonde samt information om aktiviteter i Norden og Baltikum. Den nordiske orkesterorganisation NOMU er fx medlem af MIN.
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

Besøg Musik i Norden

 

NOMU - Nordisk Orkestermusik Union

- nordisk samarbejde blandt orkesterorganisationer

DO er medlem af Nordisk Orkestermusik Union - NOMU - en sammenslutning af nordiske landsdækkende organisationer for amatørorkestre. NOMU ønsker at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv. NOMU udveksler viden om de enkelte landes dirigent- og orkesterkurser og -virksomhed. 
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

Besøg NOMU


SNYK - ny kompositionsmusik

SNYK er en organisation for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik i Danmark.

www.snyk.dk
 

JazzDanmark

JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder - i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet.

http://jazzdanmark.dk/

Samrådet for Ophavsret

Samrådet for Ophavsret er et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige spørgsmål af fælles interesse.

http://www.samraadetforophavsret.dk/