Der er mulighed for at få støtte til dirigentløn, offentligt øvelokale stillet til disposition m.m. via Folkeoplysningsloven.

Orkestrets eller korets muligheder

Indmeldelse sker til et folkeoplysende forbund (som fx MOF-DK, FOF, AOF osv.), hvorved det enkelte orkester eller kor fungerer som et (aftenskole)hold under forbundet. Forbundets vedtægter opfylder de i loven opstillede krav og administrerer undervisningen, udbetaler dirigentløn etc.
NB. Ensemblet kan godt samtidig have sin egen (koncert)forening, der tager sig af alt det, som ikke vedrører undervisningen og/eller Folkeoplysnings-loven.

Hvad gør man for at komme under loven?

Læs mere i BIBLIOTEK

eller her: https://akks.dk/folkeoplysningsloven/


Videncenter for Direktion

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et musikalsk  
  firkløver - skal udmønte den
  musikalske fødekæde som et
  fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have
  et skoleorkester og/eller -kor, der
  integrerer hele skolens virke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

Besøg DO på Facebook

Bestyrelses login