Handlingsplan for 2022-2023

Vedtaget på generalforsamlingen den 6.5.2022

DO vil fremadrettet have et strategisk fokus på følgende områder:

  • Det politiske arbejde - DO skal til stadighed fremme kendskabet til DO ved medlemskab af og samarbejde med relevante organisationer samt kontakt til det politiske niveau
  • Det musikfaglige arbejde - DO skal udvikle og afholde de bedst tænkelige kurser for at dygtige dirigenter kan løfte amatørorkestrenes kvalitet, samt udvikle evt. nye undervisningsformer
  • Det kommunikationsmæssige arbejde - DO skal informere om sit arbejde gennem de kommunikationskanaler der findes, og opfordre medlemmerne til at hjælpe til hermed, samt arbejde for at få flere medlemmer
  • Det organisatoriske arbejde – DO skal via effektivt bestyrelses- og sekretariatsarbejde sikre medlemmerne den bedst mulige viden, inspiration, kontakt og erfaringsudveksling, samt sikre en sund økonomi
  • Det udviklingsmæssige arbejde – DO skal i alle aktiviteter arbejde for de bedst mulige resultater, samt overveje nye projekter og kurser, der kan øge kendskabet til DO og forbedre dirigenter og amatørmusikliv

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver -  skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

Besøg DO på Facebook

facebook

Bestyrelses login