Handlingsplan for 2018-2019

1. Medlemskurser
- Planlægning og afholdelse

2. Medlemsinformation
- Nyhedsbreve
- Hjemmeside www.dirigentinstituttet.dk
- Hjemmeside www.danskeorkesterdirigenter.dk
- Hjemmeside www.videncenterfordirektion.dk

3. Medlemshvervning

4. Medlemskab af, bestyrelsesarbejde i og samarbejde med:
- NOMU – den nordiske orkestermusikunion
- MIN – MUSIK I NORDEN – Nordisk paraplyorganisation for amatørmusik
- AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd og relevante medlemmer
- Musikskoledage i Tivoli
- Spil Dansk ugen
- MCD- Musisk Center Danmark
- Musikkonservatorier og universiteter m.m. i Danmark og Norden
- SNYK – Ny kompositionsmusik
- DAMUSA og DMKL – musikskoleforeninger – og musikskoler
- Kulturelle Samråd i Danmark
- Orkesterdirigentforeninger i Danmark, Norden samt OCA og Conductors Guild
- EBBA og ECWO
- Samråd for Ophavsret

5. Økonomi og udvikling
- Søge midler til udviklingsprojekter

6. Udarbejdelse af Dirigentbank til hjemmesiden

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR
  FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

Besøg DO på Facebook

Bestyrelses login