Handlingsplan for 2018-2019

1. Medlemskurser
- Planlægning og afholdelse

2. Medlemsinformation
- Nyhedsbreve
- Hjemmeside www.dirigentinstituttet.dk
- Hjemmeside www.danskeorkesterdirigenter.dk
- Hjemmeside www.videncenterfordirektion.dk

3. Medlemshvervning

4. Medlemskab af, bestyrelsesarbejde i og samarbejde med:
- NOMU – den nordiske orkestermusikunion
- MIN – MUSIK I NORDEN – Nordisk paraplyorganisation for amatørmusik
- AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd og relevante medlemmer
- Musikskoledage i Tivoli
- Spil Dansk ugen
- MCD- Musisk Center Danmark
- Musikkonservatorier og universiteter m.m. i Danmark og Norden
- SNYK – Ny kompositionsmusik
- DAMUSA og DMKL – musikskoleforeninger – og musikskoler
- Kulturelle Samråd i Danmark
- Orkesterdirigentforeninger i Danmark, Norden samt OCA og Conductors Guild
- EBBA og ECWO
- Samråd for Ophavsret

5. Økonomi og udvikling
- Søge midler til udviklingsprojekter

6. Udarbejdelse af Dirigentbank til hjemmesiden

Videncenter for Direktion

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et musikalsk  
  firkløver - skal udmønte den
  musikalske fødekæde som et
  fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have
  et skoleorkester og/eller -kor, der
  integrerer hele skolens virke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

Besøg DO på Facebook

Bestyrelses login