Handlingsplan for 2019-2020

Vedtaget på generalforsamlingen den 23.5.2019

DO vil fremadrettet have et strategisk fokus på følgende områder:

  • Det politiske arbejde - DO skal til stadighed fremme kendskabet til DO ved medlemskab af og samarbejde med relevante organisationer samt kontakt til det politiske niveau
  • Det musikfaglige arbejde - DO skal udvikle og afholde de bedst tænkelige kurser for at dygtige dirigenter kan løfte amatørorkestrenes kvalitet, samt udvikle evt. nye undervisningsformer
  • Det kommunikationsmæssige arbejde - DO skal informere om sit arbejde gennem de kommunikationskanaler der findes, og opfordre medlemmerne til at hjælpe til hermed, samt arbejde for at få flere medlemmer
  • Det organisatoriske arbejde – DO skal via effektivt bestyrelses- og sekretariatsarbejde sikre medlemmerne den bedst mulige viden, inspiration, kontakt og erfaringsudveksling, samt sikre en sund økonomi
  • Det udviklingsmæssige arbejde – DO skal i alle aktiviteter arbejde for de bedst mulige resultater, samt overveje nye projekter og kurser, der kan øge kendskabet til DO og forbedre dirigenter og amatørmusikliv