Foreningen Danske Orkesterdirigenter er grundlagt i august 2000. Foreningen er en landsforening for orkesterdirigenter. Som medlemmer optages dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig med den instrumentale musik.

Foreningens formål er

- at fremme interessen for den instrumentale musik og dens dirigenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
- at skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling blandt foreningen medlemmer
- at bevidstgøre orkesterdirigenterne om deres betydning for amatørmusiklivet
- at virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i amatørmusikken
- at styrke dialogen mellem amatører og professionelle
- at samarbejde med komponister
- at være det kompetente forhandlingsorgan for foreningens medlemmer på landsplan i forhold til myndigheder og institutioner
- at koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer

Foreningens aktiviteter

Foreningen afholder kursus- og seminarvirksomhed til udvikling af medlemmernes faglige kompetencer og til gensidig erfaringsudveksling og inspiration.

Foreningen udgiver et elektronisk nyhedsbrev med artikler og informationer om foreningens virke, kurser, debat, nyheder m.v.

Foreningen samarbejder med andre organisationer - se i menulinjen
Om DO og undermenuer DO er medlem af og Samarbejdspartnere.

Indmeldelse

Kan ske på siden her: Klik her

Dirigentbanken

Koncertkalender

Videncenter for Direktion

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et musikalsk  
  firkløver - skal udmønte den
  musikalske fødekæde som et
  fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have
  et skoleorkester og/eller -kor, der
  integrerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

valdhornBestyrelses login