Stor tak til følgende fonde for at støtte Danske
Orkesterdirigenters uddannelsesprogram/Dirigent Instituttet:

2023

Statens Kunstfond logo.png


Download logo

Hoffmann og Husmans Fond2022Statens Kunstfond logo.png


A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)

Download logo


Hoffmann og Husmans Fond
2021


Statens Kunstfond logo.pngLemvigh møller fonden

Download logo


Dansk Tennis Fond2020


Statens Kunstfond logo.png


Lemvigh møller fonden


Download logo


Dansk Tennis Fond


Hoffmann og Husmans Fond
2019
 
Kunstfonden LOGO small JPG
Lemvigh møller fondenOticonFonden logo


A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
 

Download logo

 

2018Kunstfonden LOGO small JPG
Lemvigh møller fonden
OticonFonden logoFrimodt-Heineke Fonden


Download logo 

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virke

Slogan - Mission - Vision

SLOGAN
Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre - siden 2000

MISSION
Danske Orkesterdirigenters mission er at skabe bedst mulige musikalske oplevelser i musiklivet

VISION
Danske Orkesterdirigenters vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

Besøg DO på Facebook

facebook

Log In