Stor tak til følgende fonde for at støtte Danske
Orkesterdirigenters uddannelsesprogram/Dirigent Instituttet:


2022:


Statens Kunstfond logo.png


A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)


Download logo


Hoffmann og Husmans Fond
2021:


Statens Kunstfond logo.png

Lemvigh møller fonden


Download logo


Dansk Tennis Fond2020:


Statens Kunstfond logo.png


Lemvigh møller fonden


Download logo


Dansk Tennis Fond


Hoffmann og Husmans Fond
2019:
 
Kunstfonden LOGO small JPG
Lemvigh møller fondenOticonFonden logo


A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
 

Download logo

 

2018:Kunstfonden LOGO small JPG
Lemvigh møller fonden
OticonFonden logoFrimodt-Heineke Fonden


Download logo 

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver -  skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

Besøg DO på Facebook

facebook

Bestyrelses login