Ophavsretsloven beskytter forskellige grupper af rettighedshavere, bl.a. ophavsmændene, de skabende kunstnere, der frembringer litterære værker (romaner, radiomontager), musikværker (noder), sceneværker (skuespil, koreografi), filmværker (spillefilm og tv-programmer) og kunstværker (malerier og fotografier).

Når sangskriveren har skrevet en sang, sikrer den almindelige ejendomsret, at andre ikke må stjæle det papir, sangen er skrevet på, eller den cd, den er optaget på. Men ejendomsretten beskytter ikke mod kopiering og distribution af sangen. Det er kun gennem reglerne om ophavsret, at det er forbudt at stjæle det, andre har skabt inden for litteratur, musik, billedkunst, film osv.

Meningen med ophavsretten er, at så mange som muligt skal have adgang til værkerne; det skal blot foregå på den måde, at de, der udnytter værkerne, har fået tilladelse fra dem, der har skabt værkerne. Det gælder også for amatørers brug. Ophavsmanden har derigennem en vis kontrol med udnyttelsen.

Indenfor de forskellige kunstgenrer, er der forskellige instanser der varetager kunstnernes rettigheder. Der er tale om relativt komplicerede regler, der gælder indtil 70 år efter ophavsmandens død, så at søge råd og hjælp er ingen skam. For at gøre det hele "lettere" er der for musikindspilninger en såkaldt "naborettighed", der "kun" gælder i 50 år efter at indspilningen offentliggøres.

Når musik bruges i det offentlige rum i Danmark, skal der som regel betales for ophavsretten. KODA formidler betaling til komponister, sangskrivere og musikforlag. GRAMEX formidler betaling til musikere, sangere og pladeselskaber/producenter.


Du kan få nogle hurtige svar på, hvad du må og ikke må her:

Kulturministeriets mini-guide om ophavsret:

http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret-en-mini-guide


Lovgivning om Ophavsret:

http://kum.dk/servicemenu/love-og-tal/lovgivning/ophavsret

GRAMEX:

https://gramex.dk

KODA:


Samrådet for Ophavsret


http://samraadetforophavsret.dk
medle2

Som medlem får du bl.a: 
 • Tilbud om uddannelse, efter-
  uddannelse og videreuddannelse
 • Aktuelle og relevante nyheder
  om musiklivet
 • Kunstnerisk, faglig og pædagogisk
  udvikling
 • Adgang til viden, links, bibliotek,
  videoer med dirigenter m.m.
 • Derudover er du med til at støtte
  amatørmusiklivet i DK og Norden
 • Kursusafgift: 500 kr. for medlemmer
  – 700 kr. for ikke-medlemmer

Dirigentbanken

Søg en dirigent! - Søg et orkester!

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver -  skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

facebook


QR DO
paukeBestyrelses login