Vision

Danske Orkesterdirigenter vil fremme videnskabelig forskning inden for området DIREKTION

Videncenter for Direktion ønsker forskning i faget DIREKTION.

Det tænkes udforsket af studerende med faginteresse i musikvidenskab, teatervidenskab, dansevidenskab, kulturhistorie, psykologi, sociologi, pædagogik, didaktik, antropologi, retorik, kommunikation, ledelse/management, akustik, medicin, folkesundhed, ergonomi, audiologi, neurologi, hjerneforskning, kønsforskning, arbejdsmarkedsstudier etc.

Dirigentfaget behøver evidensbaseret forskning!

Læs mere på Videncenter for Direktion