Der er mulighed for at få støtte til dirigentløn, offentligt øvelokale stillet til disposition m.m. via Folkeoplysningsloven.

Orkestrets eller korets muligheder

Indmeldelse sker til et folkeoplysende forbund (som fx MOF-DK, FOF, AOF osv.), hvorved det enkelte orkester eller kor fungerer som et (aftenskole)hold under forbundet. Forbundets vedtægter opfylder de i loven opstillede krav og administrerer undervisningen, udbetaler dirigentløn etc.
NB. Ensemblet kan godt samtidig have sin egen (koncert)forening, der tager sig af alt det, som ikke vedrører undervisningen og/eller Folkeoplysnings-loven.

Hvad gør man for at komme under loven?

Læs mere i BIBLIOTEK

eller her: https://akks.dk/folkeoplysningsloven/