Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) har sammen med Odense Musikskole, Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Dansk Amatørmusik (DAM) taget initiativ til dette analyse-projekt, som støttes økonomisk af Kunststyrelsen og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Det søger at klarlægge, hvorfor så mange musikskolelever vælger at forlade musiklivet, netop som de har erhvervet sig færdigheder til at kunne gøre fyldest i et amatørorkester? Hvor fortsætter de deres musikudøvelse efter musikskolen og hvorfor har flertallet af danske amatørorkestre så svært ved at tiltrække nye, unge medlemmer?

Alle medlemsorkestre i DAOS og DAO (Dansk Amatør Orkesterforbund), samt alle musikskoler og deres elever er blevet opfordret til at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens resultater er blevet samlet i en foreløbig rapport, der har følgende hovedpunkter:

Hvordan er aldersfordelingen i amatørorkestre og på musikskoler? Mens amatørorkestrene har en overvægt af medlemmer over 50 år, er det børn og unge under 16 år, der udgør den største gruppe på musikskolerne. Der ses desværre et stort frafald efter denne alder. Ifølge musikskolerne selv, kan overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse være årsag til det store frafald, pga. f.eks. længere transporttid, flytning til efterskole samt større krav til skolearbejdet.

Hvordan kan amatørorkestrene tiltrække de unge? Prisen er det vigtigste element for unge, der ofte opererer med et stramt budget. Mange orkestre har da også særlige rabatordninger for unge og studerende, hvor de i mange tilfælde får gratis medlemskab. Det sociale liv i prøvernes pauser er også meget vigtigt, og især koncertrejser til udlandet og øveweekender ses som et stort plus. Derudover ønsker eleverne også mere samspil mellem musikskolen og amatørorkestrene. Eleverne skal guides i processen fra elever i undervisningsorkestre til langvarig deltagelse i amatørorkestre. Især instrumentallærernes kendskab til amatørorkestre samt engagement i at motivere eleverne er vigtige elementer i processen.

Undersøgelsen påpeger generelt et problem i overgangen fra musikskole til amatørorkester. Amatørorkestrene giver i nogen grad udtryk for, at musikskolerne ikke er interesserede i samarbejde med dem, og at musikskolernes modvilje måske bunder i, at de helst vil beholde eleverne i egne orkestre og ikke ønsker at øge elevernes arbejdsbyrde mere end højst nødvendigt.

Har du idéer til, hvordan amatørorkestrerne kan lokke de unge musikere til?

Så skal du måske med til den afsluttende workshop. Den 7. juni 2013 afholder analyseprojektets ophavsmænd en workshop, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan amatørorkestre og musikskoler kan motivere eleverne til at fortsætte som aktive amatørmusikere. Bagefter vil der på baggrund af dette blive opstillet et katalog over, hvad det enkelte orkester kan gøre for at tiltrække flere unge medlemmer i fremtiden, og hvilke konkrete initiativer og aktiviteter orkesterorganisationerne alene eller i samarbejde med musikskoler bør iværksætte i de kommende år.

Interesserede fra klassiske amatørorkestre og lærere og elever fra musikskoler, der ønsker at deltage i workshoppen, kan sende en mail til næstformand for DAOS, Knud Ebbesen, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Husk at oplyse navn, adresse, e-mail og hvilken tilknytning du har til amatørmusiklivet (orkester, musikskole, etc.)

Den fulde rapport samt detaljerede bilag kan downloades her på DAOS' hjemmeside