Både din, musikernes og publikums!

resoundDO er medlem af paraply-
  organisationen Nordisk Orkestermusik
  Union - NOMU - og den nordiske
  parasol for nordisk amatørmusik Musik
  i Norden - MIN.

  I foråret samarbejdede NOMU og MIN med bl.a. musikkonservatoriet i Stockholm - Kungliga Musikhögskolan - om en forskningskonference RE:SOUND med temaet HØRELSEN.

Her var foredrag om tinnitus, om det at leve med tinnitus, hvordan man indretter ideelle lokaler til musikudøvelse, hørekontrol på studenter, lydmålinger ved offentlige arrangementer samt mini-koncerter og udstillere. Viden om disse emner bearbejdes til senere offentlig-
gørelse.

Læs mere i dette overblik over hørekonferencen