Når vi dirigerer er vi både musikere, inspiratorer, pæda-
goger, kommunikationspersoner
og ledere!

Faget direktion griber ind over mange
fag, og vil kunne udforskes af studerende
med faginteresse i musikvidenskab, teatervidenskab, dansevidenskab, kulturhistorie, psykologi, sociologi, pædagogik, didaktik, antropologi, retorik, kommunikation, ledelse/management, akustik, medicin, folkesundhed, ergonomi, audiologi, neurologi, hjerneforskning, arbejdsmarkedsstudier etc.

Vi vil nu sætte spotlight på dirigentfaget og er gået igang med at registrere alle universiteter i alle nordiske lande - hvorfor dette? 

 Når vi dirigerer er vi både
musikere, inspiratorer, pæda-
goger, kommunikationspersoner
og ledere!

Faget direktion griber ind over mange 
fag, og vil kunne udforskes af studerende 
med faginteresse i musikvidenskab, teatervidenskab, dansevidenskab, kulturhistorie, psykologi, sociologi, pædagogik, didaktik, antropologi, retorik, kommunikation, ledelse/management, akustik, medicin, folkesundhed, ergonomi, audiologi, neurologi, hjerneforskning, arbejdsmarkedsstudier etc.

Vi vil nu sætte spotlight på dirigentfaget og er gået igang med at registrere alle universiteter i alle nordiske lande - hvorfor dette? På denne forskningsbaserede hjemmeside finder du også flere artikler med musiker, komponist, hjerneforsker og professor på Aarhus Universitets ‘Center for Music in the Brain’ Peter Vuust.

Læs mere: Videncenter for Direktion