Ved en festlig event på folkemødet med Christian Have som vært, der bød på champagne, musik og begejstrede takketaler, blev Frederiksberg kåret som årets amatørkulturkommune. I indstillingerne havde de lokale foreninger lagt vægt på at kommunen skaber gode vilkår for amatørerne bl.a. ved at have puljeordninger, som kan søges af alle. Det var en glad borgmester Jørgen Glenthøj (C), der tog imod prisen og udtalte at en stor del af Frederiksbergs kulturelle tilbud skyldes de mange amatører, der gør et kæmpe arbejde for kunsten, kulturen og alle borgere på Frederiksberg.

 Ved en festlig event på folkemødet med Christian Have som vært, der bød på champagne, musik og begejstrede takketaler, blev Frederiksberg kåret som årets amatørkulturkommune. I indstillingerne havde de lokale foreninger lagt vægt på at kommunen skaber gode vilkår for amatørerne bl.a. ved at have puljeordninger, som kan søges af alle. Det var en glad borgmester Jørgen Glenthøj (C), der tog imod prisen og udtalte at en stor del af Frederiksbergs kulturelle tilbud skyldes de mange amatører, der gør et kæmpe arbejde for kunsten, kulturen og alle borgere på Frederiksberg.

Selve prisceremonien blev efterfulgt af en engageret og livlig debat med fokus på hvad der karakteriserer den gode amatørkulturkommune og på hvordan man spreder det gode budskab mellem kommunerne. I debatten deltog udover publikum, Københavns Kultur- og Fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen (DF), formand for Fritids- og Kulturudvalget i Høje Taastrup, Merete Scheelsbeck (C), formanden for ORA – Organisationen af rytmiske amatører og daglig leder af De Studerende Hus i Esbjerg, Sune Rasmussen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederiksberg, Morten Jung (R), medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Lejre, Lulle Zahle (F) og Susie Bonnesen fra Børne- og Ungdomsteatret i Svendborg.

Centralt i debatten var de mange beskrivelser af gode initiativer i form af ung-til- ung projekter, utraditionelle samarbejdspartnere, faciliteter delt med idrætten og ikke mindst eksempler på den gode og direkte kommunikation mellem embedsmænd og amatører. Den skal helst være præget af hurtige svar, enkle ansøgningskrav til puljer og støtteordninger og hjælp til at søge tilladelser og leve op til diverse regulativer. Flere af kommunerne mente dybest set, at de havde de bedste tilbud til amatørerne og så frem til at vinde prisen som "Årets AmatørKulturKommune" næste år.

Det stod dog samtidig klart, at der også er et behov for en platform, hvor der kan udveksles erfaringer, best practices og gode råd mellem kommunerne. En rolle, som amatørorganisationerne måske burde påtage sig i et samarbejde med kommunerne.

Deltagerne kunne også hurtigt blive enige om, at staten skal respektere det kommunale selvstyre og blot skabe det nødvendige økonomiske råderum.

Afslutningsvis blev der peget på, at det ville klæde de professionelle kunstnere engang imellem at huske, at de selv engang var amatører, men også på at det uden tvivl kræver at arbejdsmarkedsvilkårene for professionelle kunstnere forbedres væsentligt. Der er således behov for at se amatørkulturen i sammenhæng med hele kulturområdet og meget apropos sluttede Christian Have derfor af med at invitere publikum til deltage i et visionsforum på Christiansborg som AKKS og DATS afholder den 21. januar 2015 om en national vision for amatørkulturen.

Af Susan Fazakerley, DK

Foto: Lene Grønborg Poulsen