Natur fjord IMG 2914Musiklivet kører langsomt i øjeblikket, men vi må tænke fremad, se efter positive tendenser, muligheder. Den nordiske paraply for amatørmusikken MUSIK I NORDEN har arrangeret en online konference, hvor der er nyheder fra alle de nordiske lande, indlæg om orkestrenes fremtid, musikskolernes rolle, unge, Covid, forskning m.m. Som der står i programmet:

Musiklivet i Norden lever av sin mångfald. Antalet utövare är enormt, och alla sidor av musiklivet är representerade – musiker, publik, arrangörer och kompositörer. Hela det musikaliska ekosystemet berörs av de omgivande samhällets kulturpolitiska åtgärder lika mycket som av musikfolkets egna initiativ, insatser och aktiviteter.

Der siges videre: Webinariet belysa verksamhetsförutsättningarna och framtidsplanerna för det stora amatörmusikfältet i Norden och samtidigt visa på de samarbetsmöjligheter och synergier som finns mellan musiker och sångare.
Læs mere samt tilmelding.

 Musiklivet kører langsomt i øjeblikket, men vi må tænke fremad, se efter positive tendenser, muligheder. Den nordiske paraply for amatørmusikken MUSIK I NORDEN har arrangeret en online konference, hvor der er nyheder fra alle de nordiske lande, indlæg om orkestrenes fremtid, musikskolernes rolle,unge, Covid, forskning m.m. Som der står i programmet:

Musiklivet i Norden lever av sin mångfald. Antalet utövare är enormt, och alla sidor av musiklivet är representerade – musiker, publik, arrangörer och kompositörer. Hela det musikaliska ekosystemet berörs av de omgivande samhällets kulturpolitiska åtgärder lika mycket som av musikfolkets egna initiativ, insatser och aktiviteter.

Der siges videre: Webinariet belysa verksamhetsförutsättningarna och framtidsplanerna för det stora amatörmusikfältet i Norden och samtidigt visa på de samarbetsmöjligheter och synergier som finns mellan musiker och sångare.
Læs mere samt tilmelding.


Artiklen i sin fulde længde, program og tilmeldingslink findes på

www.musikinorden.dk