Fra vores paraplyorganisation AKKS har vi fået denne artikel: COVID-19 krisen har rystet det danske kulturliv, herunder amatørkulturen. De mange professionelle kunstnere, som underviser, instruerer og dirigerer amatørerne er truet på deres eksistensgrundlag, ligesom mange amatørforeninger tvinges i knæ af aflyste stævner, friluftsspil, koncerter og forestillinger.

I AKKS’ optik er kulturlivet et stort økosystem, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor bakker AKKS op om erklæringen fra de professionelles kunstneres fagforbund til statsministeren om behovet for hjælp og støtte til kulturarbejderne i en svær tid. Ligesom vi bakker op om lignende erklæringer fra folkeoplysningens aktører og det frivillige foreningsliv. Vi har kun ét kulturliv, lad os passe på det!

 Fra vores paraplyorganisation AKKS har vi fået denne artikel: COVID-19 krisen har rystet det danske kulturliv, herunder amatørkulturen. De mange professionelle kunstnere, som underviser, instruerer og dirigerer amatørerne er truet på deres eksistensgrundlag, ligesom mange amatørforeninger tvinges i knæ af aflyste stævner, friluftsspil, koncerter og forestillinger.

I AKKS’ optik er kulturlivet et stort økosystem, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor bakker AKKS op om erklæringen fra de professionelles kunstneres fagforbund til statsministeren om behovet for hjælp og støtte til kulturarbejderne i en svær tid. Ligesom vi bakker op om lignende erklæringer fra folkeoplysningens aktører og det frivillige foreningsliv. Vi har kun ét kulturliv, lad os passe på det!

Fra vores paraplyorganisation AKKS har vi fået denne artikel: COVID-19 krisen har rystet det danske kulturliv, herunder amatørkulturen. De mange professionelle kunstnere, som underviser, instruerer og dirigerer amatørerne er truet på deres eksistensgrundlag, ligesom mange amatørforeninger tvinges i knæ af aflyste stævner, friluftsspil, koncerter og forestillinger.

I AKKS’ optik er kulturlivet et stort økosystem, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor bakker AKKS op om erklæringen fra de professionelles kunstneres fagforbund til statsministeren om behovet for hjælp og støtte til kulturarbejderne i en svær tid. Ligesom vi bakker op om lignende erklæringer fra folkeoplysningens aktører og det frivillige foreningsliv. Vi har kun ét kulturliv, lad os passe på det!

Heldigvis ser det ud som om hjælpen er på vej i form af en række statslige og kommunale hjælpepakker til både kultur-, folkeoplysnings - og foreningslivet. Hvad de nærmere indeholder, og i hvilket omfang de kan hjælpe amatørkulturens foreninger, arbejder vi på at finde ud af. I AKKS vil vi, så godt vi kan, løbende informere om relevante støttemuligheder og samle dem i en oversigt.


Der tegner sig desværre allerede nu et billede af, at en lang række amatørforeninger har måtte aflyse koncerter, friluftsspil, forestillinger og stævner pga. COVID-19 og flere vil komme til over sommeren For selvom begrænsningerne i forsamlingsretten ophæves, vil COVID-19 uden tvivl påvirke både billetindtægter og deltagerantal i lang tid fremover.

Det fulde omfang af de økonomiske konsekvenser for amatørkulturen kender vi i sagens natur ikke endnu, men AKKS, Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst er gået sammen om at dokumentere konsekvenserne af COVID-19 for amatørkulturen og dens 115.000 medlemmer. Dette vil ske via to spørgeskemaundersøgelser til hhv. musikområdet og teaterområdet.

Spørgeskemaerne vil blive sendt ud til alle vore medlemmers amatørforeninger både nu, og når krisen nærmer sig sin afslutning. På den måde håber vi at kunne tegne et billede af krisens betydning for det folkelige kulturliv i Danmark og få hjælp hvor det er nødvendigt.

Og mens vi venter på at kunne genoptage vores mange kunstneriske aktiviteter, er der stadig måder at mødes på digitalt. Det er ikke det samme, men er der noget denne krise har bevist, så er det at der er et behov for kulturlivet i al sin mangfoldighed.

Links til:

 


http://www.filmdir.dk/da/k%C3%A6re-mette-frederiksen-danske-kulturarbejdere-har-brug-din-hj%C3%A6lp-nu?fbclid=IwAR1R7qLqQGyy1fD-W-dS1AkS3gjQzHsrlNNo0tLBOuXpUnKHVxGDqFyeqmE

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/