Den 3. juni 2013 var der repræsentantskabsmøde i AKKS på Frederiksberg i København. Det blev en både varm og travl aften der bød på nye vedtægter, en ny politisk strategi og en ny handlingsplan for 2013-14 - og så ikke mindst 8 nye medlemmer af AKKS! Som følge af DAM - Dansk Amatørmusiks overgang til selvejende institution, udtrådte organisationen af AKKS. I stedet indtrådte følgende organisationer: DAO - Dansk Amatør Orkesterforbund, DAOS - Dansk Amatørorkester Samvirke, DO - Danske Orkesterdirigenter, Danske Folkekor, FUK - Folkekirkens Ungdomskor, KOR72, Dansk Sanger-Forbund og SYNG. Du kan læse mere om de nye organisationer her.

 

 Den 3. juni 2013 var der repræsentantskabsmøde i AKKS på Frederiksberg i København. Det blev en både varm og travl aften der bød på nye vedtægter, en ny politisk strategi og en ny handlingsplan for 2013-14 - og så ikke mindst 8 nye medlemmer af AKKS! Som følge af DAM - Dansk Amatørmusiks overgang til selvejende institution, udtrådte organisationen af AKKS. I stedet indtrådte følgende organisationer: DAO - Dansk Amatør Orkesterforbund, DAOS - Dansk Amatørorkester Samvirke, DO - Danske Orkesterdirigenter, Danske Folkekor, FUK - Folkekirkens Ungdomskor, KOR72, Dansk Sanger-Forbund og SYNG. Du kan læse mere om de nye organisationer her.
Den 3. juni 2013 var der repræsentantskabsmøde i AKKS på Frederiksberg i København. Det blev en både varm og travl aften der bød på nye vedtægter, en ny politisk strategi og en ny handlingsplan for 2013-14 - og så ikke mindst 8 nye medlemmer af AKKS! Som følge af DAM - Dansk Amatørmusiks overgang til selvejende institution, udtrådte organisationen af AKKS. I stedet indtrådte følgende organisationer: DAO - Dansk Amatør Orkesterforbund, DAOS - Dansk Amatørorkester Samvirke, DO - Danske Orkesterdirigenter, Danske Folkekor, FUK - Folkekirkens Ungdomskor, KOR72, Dansk Sanger-Forbund og SYNG. Du kan læse mere om de nye organisationer her.

Ved samme lejlighed fik AKKS ny bestyrelse, så den nu består af både "nye" og "gamle" organisationer: Formand er nu Villly Dall, næstformand er Toke Halskov Kristensen fra Musik & Ungdom, mens Steen Finsen fra Danske Orkesterdirigenter, Birgit Overgaard fra Danske Folkekor og Elisabeth Jacobsen-Groot fra Folkemusikhusringen er bestyrelsesmedlemmer og Leif Kirkvåg fra Visens Venner i Danmark og Sune Rasmussen fra ORA - organisationen af rytmiske amatører er arbejdende suppleanter. 

Til slut blev der taget afsked med Ulrik Hedegaard til hvem der skal lyde en stor tak for mange års indsats i AKKS´ bestyrelse! En tak skal der også lyde til Henrik Thiesen fra Landsgardeforeningen og Søren B. Christensen fra ORA, samt Lau Michelsen fra DSF, der ledte aftenens møde.

Af Susan Fazakerley