DIRIGENTEN

Gråzone

ORKESTRET

     

1 ORKESTRETS STANDARD OG ARBEJDSVILKÅR

 

1 ORKESTRETS STANDARD OG ARBEJDSVILKÅR

Har ansvaret for orkestrets tekniske og musikalske linje/standard

Nogle dirigenter er involveret i etablering af orkester samt de første års praktiske og organisatoriske forhold

Skal drage omsorg for at dirigenten (den kunstneriske leder), har optimale arbejdsvilkår (under hensyntagen til økonomi og formål m.m.)

     

2 PRØVE- OG KONCERTARBEJDE

 

2 PRØVE- OG KONCERTARBEJDE

Gennemførelse af nødvendigt prøvearbejde herunder beslutning om antal prøver

Nogle dirigenter må vedholdende oplære orkestret i at tage ansvar for praktiske forhold

Yde praktisk bistand i forbindelse med prøver, koncerter og turneer herunder lys, varme, stole, nodestativer, nøgler, scene, podium m.m.

Vetoret vedr. vicedirigent og koncertmestre

   

Direktion af koncerter

   

Direktion af turneer

   

Direktion af ekstra-/gruppeprøver eller vetoret på valg af instruktører

   

Direktion af generalprøver

   

Indstudering af evt. specialprojekter

   

Opvarmning og stemning af orkestret

Nogle orkestre ”kan selv” og skal opmuntres/oplæres dertil (evt. via koncertmestre)

 

Vetoret vedr. valg af konferencier

   

Sparringspartner og godkendelse af koncertprogrammer, CD-omslag og tekster

   
     

3 REPERTOIRE

   

Udarbejdelse af repertoire til koncerter, turneer m.m.

Nogle orkestre har aktive og kompetente repertoireudvalg der kan inspirere

 

Dirigent har vetoret ved ønsker om værk på repertoiret

   

Godkendelse af større PR-tiltag, der har konsekvens for dirigent

   
     

4. MØDER, BESTYRELSE M.M.

 

4 MØDER, BESTYRELSE M.M.

Har adgang til bestyrelses- og musik/repertoireudvalgsmøder

 

Har ansvar for orkesterindkøbte instrumenter, noder (node-regissør), aftenskole(leder), økonomi (kasserer), ansøgninger, kontaktperson til dirigent m.m.

     

5.
OPTAGELSESPRØVER

 

5 OPTAGELSESPRØVER

Har adgang til prøveudvalgs optagelsesprøver

 

Bestyrelsen organiserer disse og kommunikerer med musikere

Har vetoret vedr. indstilling til optagelse

   
     

6. PLADEINDSPILNING

 

6. PLADEINDSPILNING

Medindflydelse og vetoret på CD/DVD´s repertoire, profil og tekster

 

Bestyrelsen organiserer alt praktisk, etablerer budget og financiering samt salgskanaler

     

7. FORSIKRING

 

7 FORSIKRING

Fritidsulykkesforsikring, der grænser op til erhvervsudøvelse.

Evt. helgardere med heltidsulykkesforssikring

 

Holde dirigenten forsikret i forbindelse med prøver, koncerter og turneer m.m.

     

8. PSYKOLOGI OG LEDELSE

   

Lede, inspirere, opfølge, begejstre, forføre

   
    (C) Steen Finsen

 

 

medle2

Som medlem får du bl.a: 
 • Tilbud om uddannelse, efter-
  uddannelse og videreuddannelse
 • Aktuelle og relevante nyheder
  om musiklivet
 • Kunstnerisk, faglig og pædagogisk
  udvikling
 • Adgang til viden, links, bibliotek,
  videoer med dirigenter m.m.
 • Derudover er du med til at støtte
  amatørmusiklivet i DK og Norden
 • Kursusafgift: 500 kr. for medlemmer
  – 700 kr. for ikke-medlemmer

Dirigentbanken

Søg en dirigent! - Søg et orkester!

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver -  skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

facebook


QR DO
paukeBestyrelses login